select
select
Kuusalu vald (alates 01.01.2011)
Data pager
Data pager
Lehekülje suurus
PageSizeComboBox
select
NumberPealkiriKuupäevRegistreeritud
     
Data pager
Data pager
Lehekülje suurus
PageSizeComboBox
select
 1-4/1140-1Kutse volikogu istungile04.04.202004.04.2020
1-4/1140Kutse volikogu istungile04.04.202004.04.2020
 9-3/1139Teabenõue06.04.202004.04.2020
 7-1/1138Taotlus detailplaneering04.04.202004.04.2020
7-1/827-1Kuusalu valla üldplaneeringuga seotud infopäring03.04.202004.04.2020
 Volikogu liikme Sulev Valdmaa arupärimisele vastamine (Urmas Kirtsi). Vastus03.04.202003.04.2020
 Loksa Vallavolikogu 07.01.2001 otsusega nr 5 kehtestatud Leesi külas Luha kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine03.04.202003.04.2020
 Kuusalu Vallavolikogu määruste muutmine seoses eriolukorraga03.04.202003.04.2020
 Kuusalu Keskkooli algklasside maja ja söökla ehitus ja -projekteerimiskonkurss. II lugemine03.04.202003.04.2020
 Kuusalu valla 2020. aasta I lisaeelarve kinnitamine. II lugemine03.04.202003.04.2020
8-1/1097-1Omandireformi info: vastuskiri03.04.202003.04.2020
 8-5/1137AVäljaõppe ala kooskõlastamine03.04.202003.04.2020
 9-8/1082-2Vastus teabenõudele : järg03.04.202003.04.2020
 9-8/1082-1Vastus teabenõudele03.04.202003.04.2020
 3.2-2/1136Avaldus03.04.202003.04.2020
7-1/719-2Seisukoha küsimine Andineeme küla Vaino ja Taneli lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise eelhinnangule03.04.202003.04.2020
 10-5/1135-1Avaldus hooldekodu kohatasu maksmise toetamiseks: järg03.04.202003.04.2020
 10-5/1135Avaldus hooldekodu kohatasu maksmise toetamiseks03.04.202003.04.2020
4-2.2/1134Volituste peatamine03.04.202003.04.2020
 10-6/1084-1Avaldus kinnisesse asutusse paigutamiseks: järg03.04.202003.04.2020