select
select
Kuusalu Vallavalitsus
Dokument on asutusesiseseks kasutamiseks!
Põhjendus:
AvTS § 35 lg 1 p 11; teave, mis sisaldab delikaatseid isikuandmeid, AvTS § 35 lg 1 p 11; teave, mis sisaldab eriliiki isikuandmeid, AvTS § 35 lg 1 p 11; teave, mis sisaldab eriliiki isikuandmeid, AvTS § 35 lg 1 p 11; teave, mis sisaldab eriliiki isikuandmeid, AvTS § 35 lg 1 p 11; teave, mis sisaldab eriliiki isikuandmeid, AvTS § 35 lg 1 p 11; teave, mis sisaldab eriliiki isikuandmeid, AvTS § 35 lg 1 p 11; teave, mis sisaldab eriliiki isikuandmeid
Piirang kehtib kuni  01.07.2095
Teabenõude saatmine piiranguga dokumendi/kirja kohta
Eesti Vabariigi põhiseaduse § 44 sätestab, et igaühel on õigus vabalt saada üldiseks kasutamiseks levitatavat informatsiooni. Kõik riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud on kohustatud seaduses sätestatud korras andma Eesti kodanikule tema nõudel informatsiooni oma tegevuse kohta.

Eesnimi *
Perekonnanimi *
Asutuse/jur.isiku nimi
Aadress
Tänav
Linn/asula
Maakond
Postiindeks
Kontakttelefon
E-mail *
Teabenõue *
Soovin tagasisidet
* - kohustuslikud väljad