select
select
Kuusalu Vallavalitsus
Data pager
Data pager
Lehekülje suurus
PageSizeComboBox
select
NumberPealkiriKuupäevRegistreeritud
     
Data pager
Data pager
Lehekülje suurus
PageSizeComboBox
select
1-3.16/114.02.2018 keskkonna- ja ehituskomisjoni protokoll14.02.201820.02.2018
 3.1-2/17Puhkusele lubamine (Peeter Raudsepp)20.02.201820.02.2018
 3.1-2/16Täiendavale lapsehoolduspuhkusele lubamine (Katri Martinson)20.02.201820.02.2018
 Kuusalu Vallavalitsuse liikme ametist vabastamine28.02.201820.02.2018
 Revisjonikomisjoni 2018. aasta tööplaani kinnitamine28.02.201820.02.2018
 Kuusalu valla 2018. aasta eelarve kinnitamine - II lugemine 20.02.2018
 Kuusalu Vallavolikogu 09.09.2002 otsuse nr 103_Vaba pollumajandus ja metsamaa erastajate nimekirja kinnitamine_muutmine punkti 1 jrk nr 74 osas28.02.201820.02.2018
 Vallavara tasuta kasutusse andmine MTÜ-le Kolga Rahva Maja28.02.201820.02.2018
 Mäepea küla Uuetare kinnistu detailplaneeringu kehtestamine28.02.201820.02.2018
 Andineeme küla Loo 21 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine28.02.201820.02.2018
1-3.1/212.02.2018 revisjonikomisjoni protokoll12.02.201820.02.2018
2-1/k-93Projekteerimistingimuste väljastamine Kupu küla Onga kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks22.02.201819.02.2018
2-1/k-92Vahastu küla Männi ühistu 15 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine22.02.201819.02.2018
  Puhkuseavaldus (lapsepuhkus) 19.02.2018
2-1/k-94Kiiu-Aabla küla Farmi kinnistule abihoone püstitamiseks ehitusteatise ehitisregistrisse tingimuslik kandmine22.02.201819.02.2018
2-1/k-95Ehitusloa väljastamine Kasispea küla Pihlaka kinnistule külaplatsi rajamiseks22.02.201819.02.2018
 2-1/k-89Hooldusele paigutamine15.02.201814.02.2018
 3.1-2/15Teenistuslähetusele saatmine ( Peep Abel)14.02.201814.02.2018
2-1/p-6Kuusalu Vallavalitsuse 15.02.2018 istungi protokoll15.02.201814.02.2018
 2-1/k-83Raske ja sügava puudega lapse toetavate sotsiaalteenuste toetuse määramine rtf15.02.201813.02.2018
Väljaminev
Sissetulnud
Data pager
Data pager
Lehekülje suurus
PageSizeComboBox
select
Number PealkiriSaaja/saatja asutusSaaja/saatja isikSaadetudSaabunud
       
Data pager
Data pager
Lehekülje suurus
PageSizeComboBox
select
7-4/653 Puurkaevu või puuraugu ümberehitamise taotlusKuusalu Soojus OÜ  22.02.2018
5-1/652 Teavituskiri auditistRiigikontroll  22.02.2018
9-13/651 Taotlus ( Harjumaa Ühistranspordikeskus 9Harjumaa ÜhistranspordikeskusVello Jõgisoo22.02.2018 
9-4/650 Vee erikasutusloa nr L.VV/330309 andmineKeskkonnaamet  21.02.2018
7-1/649 taotlus kinnistu saunaranna 42301:003:0464 votmine ehituskeeluvööndist M.F. 21.02.2018
7-3/648 Kuusalu valla Kaberla küla Altoa kinnistu üksikelamu ja abihoone projekteerimistingimuste eelnõu kooskõlastamine tingimustegaMaanteeametMarten Leiten22.02.201822.02.2018
11-1/647 Direktori kohusetäitja määramineKuusalu Keskkool  21.02.2018
8-1/330-4 8-1/330-2 Kuusalu Vallavalitsuse 25.01.2018 korralduste nr 36 ja nr 37 teatavaks tegemine: vastuskiriRahandusministeerium  21.02.2018
330-3 8-1/330-2 Kuusalu Vallavalitsuse 25.01.2018 korralduste nr 36 ja nr 37 teatavaks tegemine I.M. 21.02.2018
10-1/574-1 Toimetulekutoetuse avaldus: vastuskiri A.T.21.02.2018 
10-3/646 Tervisetoetuse avaldus E.V.21.02.201821.02.2018
10-3/645 Lasterikaste perede E.V.21.02.201821.02.2018
10-10/644 Kohtudokumentide edastamine kohtuasjas nr 2-16-15493Harju Maakohus  21.02.2018
11-1/643 Viljandi Linnavalitsuse õppekoha tegevuskulu maksumus 2018.a.Viljandi Linnavalitsus  21.02.2018
11-1/642 Hooldajatoetuse avaldus A.K.21.02.201821.02.2018
10-3/641 Hooldajatoetuse avaldus P.K.21.02.201821.02.2018
10-3/640 Osalustasust vabastamise avaldus A.K.21.02.201821.02.2018
5-1/639 Taotlus haldusreformi kulude hüvitamiseksRahandusministeerium 21.02.2018 
10-3/638 Tervisetoetuse avaldus H.V.21.02.201821.02.2018
7-4/1515-5 Vastuskiri K.L. 12.02.2018