select
select
Kuusalu Vallavalitsus
Data pager
Data pager
Lehekülje suurus
PageSizeComboBox
select
NumberPealkiriKuupäevRegistreeritud
     
Data pager
Data pager
Lehekülje suurus
PageSizeComboBox
select
1-3.16/114.02.2018 keskkonna- ja ehituskomisjoni protokoll14.02.201820.02.2018
 3.1-2/17Puhkusele lubamine (Peeter Raudsepp)20.02.201820.02.2018
 3.1-2/16Täiendavale lapsehoolduspuhkusele lubamine (Katri Martinson)20.02.201820.02.2018
 Kuusalu Vallavalitsuse liikme ametist vabastamine28.02.201820.02.2018
 Revisjonikomisjoni 2018. aasta tööplaani kinnitamine28.02.201820.02.2018
 Kuusalu valla 2018. aasta eelarve kinnitamine - II lugemine 20.02.2018
 Kuusalu Vallavolikogu 09.09.2002 otsuse nr 103_Vaba pollumajandus ja metsamaa erastajate nimekirja kinnitamine_muutmine punkti 1 jrk nr 74 osas28.02.201820.02.2018
 Vallavara tasuta kasutusse andmine MTÜ-le Kolga Rahva Maja28.02.201820.02.2018
 Mäepea küla Uuetare kinnistu detailplaneeringu kehtestamine28.02.201820.02.2018
 Andineeme küla Loo 21 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine28.02.201820.02.2018
1-3.1/212.02.2018 revisjonikomisjoni protokoll12.02.201820.02.2018
  Puhkuseavaldus (lapsepuhkus) 19.02.2018
 2-1/k-89Hooldusele paigutamine15.02.201814.02.2018
 3.1-2/15Teenistuslähetusele saatmine ( Peep Abel)14.02.201814.02.2018
2-1/p-6Kuusalu Vallavalitsuse 15.02.2018 istungi protokoll15.02.201814.02.2018
 2-1/k-83Raske ja sügava puudega lapse toetavate sotsiaalteenuste toetuse määramine rtf15.02.201813.02.2018
2-1/k-91Loa andmine laste spordilaagri korraldamiseks15.02.201813.02.2018
 2-1/k-84Raske ja sügava puudega lapse toetavate sotsiaalteenuste toetuse määramine15.02.201812.02.2018
2-1/k-81Salmistu küla Pedassaare 63 kinnistu detailplaneeringu vastuvotmine15.02.201812.02.2018
2-1/k-82Kuusalu Vallavalitsuse 11.01.2002. a korralduse nr 48 „Vaba metsamaa erastamine" kehtetuks tunnistamine15.02.201812.02.2018
Väljaminev
Sissetulnud
Data pager
Data pager
Lehekülje suurus
PageSizeComboBox
select
Number PealkiriSaaja/saatja asutusSaaja/saatja isikSaadetudSaabunud
       
Data pager
Data pager
Lehekülje suurus
PageSizeComboBox
select
7-4/635 Vastuskiri T.A.21.02.2018 
2-6/634 Kvalifitseerimine protokoll Kuusalu Vallavalitsus  21.02.2018
7-1/633 Koostöö ja kooskõlastamine kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamiselRahandusministeerium  21.02.2018
2-6/632 Edukaks tunnistamise protokoll Kuusalu Vallavalitsus  21.02.2018
2-6/631 Vastavakstunnistamine protokoll Kuusalu Vallavalitsus  21.02.2018
2-6/630 Värkvõrgu vahendite avamise protokoll Kuusalu Vallavalitsus  21.02.2018
9-5/629 Prügivedu Tsitres E.E. 21.02.2018
10-1/628 Toimetulekutoetuse avaldus K.V.19.02.201821.02.2018
10-5/627 Taotlus tugiisikuteenuse osutamiseks A.M.20.02.201821.02.2018
11-1/626 Üldhariduskooli õpilase sõidukompensatsiooni taotlus P.R.16.02.201821.02.2018
10-10/625 Raske ja sügava puudega lapse arengut toetavate sotsiaalteenuste taotlemine K.R.19.02.201821.02.2018
10-10/624 Raske ja sügava puudega lapse arengut toetavate sotsiaalteenuste taotlemine E.R.19.02.201821.02.2018
10-3/623 Tervisetoetuse avaldus T.L.20.02.201821.02.2018
10-3/622 Tervisetoetuse avaldus K.L.20.02.201821.02.2018
10-3/621 Tervisetoetuse avaldus E.L.19.02.201821.02.2018
10-3/620 Tervisetoetuse avaldus R.O.19.02.201821.02.2018
10-3/619 Matusetoetuse avaldus K.V.19.02.201821.02.2018
10-3/618 Hooldajatoetuse avaldus E.P.18.02.201821.02.2018
10-1/617 Toimetulekutoetuse avaldus R.A.19.02.201821.02.2018
8-1/616 Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise toimikute esitamineRahandusministeeriumMeeli Vaarik20.02.2018