select
select
Kuusalu Vallavalitsus
Data pager
Data pager
Lehekülje suurus
PageSizeComboBox
select
NumberPealkiriKuupäevRegistreeritud
     
Data pager
Data pager
Lehekülje suurus
PageSizeComboBox
select
 2-4/66Sihtotstarbelise toetuse kasutamise leping (Mittetulundusühing Kolga Rahva Tantsu Selts)20.04.201820.04.2018
 2-1/p-14Kuusalu Vallavalitsuse 19.04.2018 istungi protokoll19.04.201818.04.2018
 2-1/k-199Toetus isikliku abistaja saamiseks19.04.201816.04.2018
 3.1-2/31Teenistuslähetusele saatmine16.04.201816.04.2018
 2-1/k-196Projekteerimistingimuste väljastamine Kiiu aleviku Ukumäe kinnistule küün-lauda ehitusprojekti koostamiseks19.04.201816.04.2018
 2-1/k-200Tugiisikuteenuse määramine19.04.201816.04.2018
 2-1/k-203Tervisetoetuse mittemääramine19.04.201816.04.2018
 2-1/k-197Kasutusloa väljastamine Salmistu külas rajatud Kiviaia tee ja Kuru tee vee- ja drenaazivarustusele19.04.201816.04.2018
 2-1/k-198Raimo Põldaru hajaasustuse programmi kanalisatsioonisüsteemi rajamise projekti aruande heakskiitmine19.04.201816.04.2018
 2-1/k-204Loksa Muusikakooli osalustasu toetuse määramine19.04.201816.04.2018
 2-1/k-202Ühekordse sotsiaaltoetuse määramine ja mittemääramine19.04.201816.04.2018
 2-1/k-201Tugiisikuteenuse osutamise lepingu lõpetamine19.04.201816.04.2018
  Koolitusele lubamine 12.04.2018
 2-1/p-13Kuusalu Vallavalitsuse 12.04.2018 istungi protokoll12.04.201811.04.2018
 2-1/k-193Raske ja sügava puudega lapse toetavate sotsiaalteenuste toetuse määramine12.04.201810.04.2018
 2-1/k-190Loa andmine MTÜle Kuusalu Valla Külade Ühing Kuusalu Kihelkonna mailaada korraldamiseks12.04.201810.04.2018
 2-1/k-189Loa andmine Kuusalu 25. Rattaralli korraldamiseks12.04.201810.04.2018
 2-1/k-188Andekate sportlaste toetamine 2018. aastal12.04.201810.04.2018
 2-1/k-186Kogukonnaprojektide toetamine valla 2018. aasta eelarvest12.04.201810.04.2018
 2-1/k-195Kolga Muuseumi poolt osutatavate teenuste hinnakirja kehtestamine12.04.201810.04.2018
Väljaminev
Sissetulnud
Data pager
Data pager
Lehekülje suurus
PageSizeComboBox
select
Number PealkiriSaaja/saatja asutusSaaja/saatja isikSaadetudSaabunud
       
Data pager
Data pager
Lehekülje suurus
PageSizeComboBox
select
10-1/1309 Toimetulekutoetuse avaldus A.A. 20.04.2018
7-1/1308 Detailplaneeringu algatamine Juminda küla Keskküla T.T.20.04.2018 
3.2-2/1170-1 KOV kasutatavate dokumendihaldustarkvarade arendamine X-Tee6 ja DHX võimekusele, projekti eeltaotlusega liitumine: vastuskiriEesti Linnade ja Valdade Liit  12.04.2018
8-4/1307 Maa riigi omandisse jätmineRiigimetsa Majandamise Keskus  20.04.2018
8-3/1306 Nõusoleku küsimine Mäe kü jagamiseks Sigula külas Muinsuskaitseamet 20.04.2018 
10-1/1305 Toimetulekutoetuse avaldus R.A.18.04.201820.04.2018
10-1/1304 Toimetulekutoetuse avaldus O.L.18.04.201820.04.2018
7-4/982-2 Vastus AS EVIKO- leAS EVIKO 20.04.2018 
6-1/1303 Puudub kehtiv dokumentSiseministeerium Rahvastiku toimingute osakondA.V.20.04.2018 
9-5/1302 Vastuskiri Keskkonnateenustelt A.T. 19.04.2018
10-6/1301 Kohtudokumentide edastamine kohtuasjas nr 2-18-3044Harju Maakohus  19.04.2018
4-2.2/1300 Avaldus A.S. 20.04.2018
3.2-2/1299 R.Roos_H.Junolainen avaldus 19.04.18 istungile. H.J. 20.04.2018
3.1-9/1298 Abivallavanemate konkursikomisjoni koosoleku protokollKuusalu Vallavalitsus  20.04.2018
7-4/1297 Kasutusloa taotlus (V. Kurnitski) V.K. 20.04.2018
3.1-9/1296 Kandidaat kandideeris Teie tööpakkumisele: JURIST-VÄÄRTEOMENETLEJA A.S. 19.04.2018
7-4/1241-6 Teabenõue veebilehelt: vastuskiri: vastuskiri: vastuskiri: vastuskiri: vastuskiri: vastuskiri H.R.19.04.2018 
7-4/1241-5 Teabenõue veebilehelt: vastuskiri: vastuskiri: vastuskiri: vastuskiri: vastuskiri H.R.19.04.2018 
7-4/1241-4 Teabenõue veebilehelt: vastuskiri: vastuskiri: vastuskiri: vastuskiri H.R.19.04.2018 
7-4/1241-3 Teabenõue veebilehelt: vastuskiri: vastuskiri: vastuskiri H.R.19.04.2018