select
select
Kuusalu Vallavalitsus
Data pager
Data pager
Lehekülje suurus
PageSizeComboBox
select
NumberPealkiriKuupäevRegistreeritud
     
Data pager
Data pager
Lehekülje suurus
PageSizeComboBox
select
 1-4/1140-1Kutse volikogu istungile04.04.202004.04.2020
1-4/1140Kutse volikogu istungile04.04.202004.04.2020
 9-3/1139Teabenõue06.04.202004.04.2020
 7-1/1138Taotlus detailplaneering04.04.202004.04.2020
7-1/827-1Kuusalu valla üldplaneeringuga seotud infopäring03.04.202004.04.2020
 Volikogu liikme Sulev Valdmaa arupärimisele vastamine (Urmas Kirtsi). Vastus03.04.202003.04.2020
 Loksa Vallavolikogu 07.01.2001 otsusega nr 5 kehtestatud Leesi külas Luha kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine03.04.202003.04.2020
 Kuusalu Vallavolikogu määruste muutmine seoses eriolukorraga03.04.202003.04.2020
 Kuusalu Keskkooli algklasside maja ja söökla ehitus ja -projekteerimiskonkurss. II lugemine03.04.202003.04.2020
 Kuusalu valla 2020. aasta I lisaeelarve kinnitamine. II lugemine03.04.202003.04.2020
8-1/1097-1Omandireformi info: vastuskiri03.04.202003.04.2020
 8-5/1137AVäljaõppe ala kooskõlastamine03.04.202003.04.2020
 9-8/1082-2Vastus teabenõudele : järg03.04.202003.04.2020
 9-8/1082-1Vastus teabenõudele03.04.202003.04.2020
 3.2-2/1136Avaldus03.04.202003.04.2020
7-1/719-2Seisukoha küsimine Andineeme küla Vaino ja Taneli lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise eelhinnangule03.04.202003.04.2020
 10-5/1135-1Avaldus hooldekodu kohatasu maksmise toetamiseks: järg03.04.202003.04.2020
 10-5/1135Avaldus hooldekodu kohatasu maksmise toetamiseks03.04.202003.04.2020
4-2.2/1134Volituste peatamine03.04.202003.04.2020
 10-6/1084-1Avaldus kinnisesse asutusse paigutamiseks: järg03.04.202003.04.2020
Väljaminev
Sissetulnud
Data pager
Data pager
Lehekülje suurus
PageSizeComboBox
select
Number PealkiriSaaja/saatja asutusSaadetudSaabunudSaaja/saatja isik
       
Data pager
Data pager
Lehekülje suurus
PageSizeComboBox
select
10-6/4074 Dokumendi nr 2-15-645/86 failide saatmine e-toimikustHarju Maakohus 31.12.2019 
9-9/4068-1 RAIELUBA nr 23-2019  31.12.2019J.B.
3.2-2/4015-1 Nõue 192 euro hüvitamiseks: vastuskiri  20.12.2019K.K.
11-4/4072 Sporditegevuse aruanneMTÜ Hara Seilamise Selts 31.12.2019Ingrid Randlaht
2-6/4070 PAKKUMUSTE KVALIFITSEERIMISE KOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL "Väikebussi kasutusrendile võtmine "Kuusalu Vallavalitsus 31.12.2019 
10-5/4069 Toetatud elamise eluruumi avaldus  31.12.2019K.E.
9-9/4068 Raieloa taotlus  31.12.2019J.B.
9-3/4067 Veeloa eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseksKeskkonnaamet 31.12.2019 
5-8/4066 Tööajatabel detsember 2020Kuusalu Vallavalitsus 31.12.2019 
10-5/4065 Teade SotsiaalkindlustusametileSotsiaalkindlustusamet31.12.2019  
7-1/3395-2 Pedassaare tee 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 kinnistute detailplaneeringustKeskkonnaamet 31.12.2019 
10-6/4063 Puude otsusSotsiaalkindlustusamet 31.12.2019 
10-5/4062 Sotsiaalteenuste korraldamine linnades ja valdadesÕiguskantsler 31.12.2019 
10-3/4061 Lasterikaste perede toetuse avaldus  31.12.2019A.V.
3.2-2/4059 Taotlus  30.12.2019G.V.
3.2-2/4058 Kutse 30.12.2019 A.K.
8-5/3768-1 Leesi küla RMK  30.12.2019R.K.
10-3/4005-1 Tervisetoetuse avaldus: vastuskiri 20.12.201920.12.2019J.P.
9-3/4056 Vee erikasutuse keskkonnaloa nr. L.VV/326394 muutmineKeskkonnaamet30.12.201927.12.2019Annika Mikomägi
7-1/3730-1 Iisaka kinnisasjal koostamisel oleva detailplaneeringu ala laiendamineMaa-amet30.12.201927.12.2019T.T.