select
select
Kuusalu Vallavalitsus

KIRJAVAHETUSE OTSING

Fraas
Pealkiri
Sõnumi number
Teema
select


Saatmisviis
select
Digitaaldokumendi vorming
select
Dokumendi liik
select
Sõnumi saaja/saatja
Asutus Isik
Number Ametikoht
Aadress Osakond
E-post Telefon
Kuupäevad ja tähtajad
Saatmiskuupäev
RadDatePicker
RadDatePicker
Ava kalendri popup
-
RadDatePicker
RadDatePicker
Ava kalendri popup
Vastamistähtaeg
RadDatePicker
RadDatePicker
Ava kalendri popup
-
RadDatePicker
RadDatePicker
Ava kalendri popup
Saabumiskuupäev
RadDatePicker
RadDatePicker
Ava kalendri popup
-
RadDatePicker
RadDatePicker
Ava kalendri popup
Vastamiskuupäev
RadDatePicker
RadDatePicker
Ava kalendri popup
-
RadDatePicker
RadDatePicker
Ava kalendri popup


Välja nimetus

                                  Väljale sisestada

Näide

Päises paiknev otsingulahter Teostab täistekstiotsingu sisestatud sõna või sõnaosa järgi Kirja andmetes sisaldub sõna “Teabenõue“  - sisestades teabe otsib süsteem välja kõik teabega seotud kirjad: teabenõuded, teabe nõudmised, teabepäringud.
Fraas Sisestada sõna või sõnaosa kirja pealkirjast Pealkiri :“Teabenõue“  - sisestades teabe otsib süsteem välja kõik teabega seotud kirjad: teabenõuded, teabe nõudmised, teabepäringud.
Pealkiri Sisestada kirja täpne pealkiri. Kui täpset pealkirja ei ole teada, siis on soovitav kasutada fraasi järgi otsingut. Sisestada Teabenõue
Kirja number Sisestada kirja registreerimisnumber. Piisab  numbri sufiksist ilma kataloogi numbriosata. Numbrit 2-1/228 saab otsida sisestades 228.
Teema Sisestada teema valikmenüüst. Näiteks kultuuriküsimused.
Vastamata Märkides kasti „linnukese“, otsib süsteem vastamata kirju.
 
Vastatud Märkides kasti „linnukese“, otsib süsteem vastatud kirju.
 
Sissetulev Märkides kasti „linnukese, otsib süsteem kõiki saabunud kirju.
 
Väljaminev Märkides kasti „linnukese, otsib süsteem kõiki välja saadetud kirju.
 
Kui otsida sisse tulnud vastamata kirju, siis tuleb märkida „linnuke“ kastidesse  Vastamata ja  Laekunud.
Saatmisviis Valida kirja saatmisviis. Eraldi saab näiteks otsida kirju, mis on liikunud posti või elektronposti teel
Dokumendi liik Kirjana liik. Võimalus otsida eraldi avaldusi, taotlusi, tõendeid jt.
Digitaaldokumendi vorming Võimalus otsida dokumente vormingu järgi. Seda juhul, kui kirja juurde on dokumendi faili vorming märgitud. Wordi dokumendid .doc, skaneeritud dokumendid .pdf jt.
Kirja saaja/saatja – kui märkida „linnuke“ kasti Laekunud, siis toimub otsing sisse tulnud kirjadest saatja järgi, kui märkida „linnuke“ kasti Saadetud, siis toimib otsing saadetud kirjadest saaja järgi.   
Asutus Sisestada asutuse nimi.   On  võimalik saada otsinguga kätte kogu kirjavahetus valitud asutusega. Eraldi võib otsida laekunud kirju (sisestades väljale Asutus asutuse nime ja märgistades kasti Laekunud) või saadetud kirju (sisestades väljale Asutus asutuse nime ja märgistades kasti Saadetud)
Isik Sisestada kirja saatja eesnime  ja perekonnanime. Süsteem vaid eesnime  või vaid perekonnanime järgi ei otsi. Sisestada tuleb Marika Tamm, mitte Marika või Tamm.
Number Sisestada otsinguks laekunud kirja peal olev number. Tegemist on paberkujul Teavituskirjaga nr 2-1/4992. Sissetulevale  kirjale  annab süsteem  numbri 4-2/122. Otsingulahtrisse  tuleb sisestada number 2-1/4992.
Ametikoht Sisestada isiku ametikoht. Kasutusel koos asutusega.
Aadress Sisestada isiku või asutuse aadress.
 
Osakond Sisestada osakond, kui on tegemist suure asutusega ja peetakse kirjavahetust mitme osakonnaga või struktuurüksusega.
 
E-post Sisestada e- meili aadress.
 
Telefon Sisestada telefoninumber.
 
Kuupäevad ja tähtajad
Saatmiskuupäev Sisestada kuupäev, millega kiri on välja saadetud või kuupäevade vahemik. Võib erineda kirja enda kuupäevast, kui kiri on kirjutatud varem kui välja saadetud. Näide: Kirja kuupäev on 03.03.2007, aga välja on saadetud 05.03.2007. Otsida kuupäeva 05.03.2007 või 03.03.2007-06.06.2007 ajavahemiku järgi.
Vastamistähtaeg Sisestada kirjale määratud vastamistähtaeg või ajavahemik, millesse vastamistähtaeg jääda võib.  Sellisel viisil on võimalik otsida ka kõiki kirju, mille vastamistähtaeg jääb valitud vahemikku.
 
Saabumiskuupäev Sisestada kirja saabumiskuupäev või ajavahemik, millal kiri võis saabuda.
 
Vastamiskuupäev Sisestada kirjale vastamise kuupäev või ajavahemik, millal kirjale võis olla vastatud.