select
select
Saue vald
 • DOKUMENDID
  • Otsi
  • Saue vald alates 2012Saue vald alates 2012
  • 1-1 Volikogu istungite protokollid lisadega1-1 Volikogu istungite protokollid lisadega
  • 1-2 Volikogu istungi päevakorra projektid1-2 Volikogu istungi päevakorra projektid
  • 1-4 Volikogu otsused1-4 Volikogu otsused
  • 1-6 Volikogu eestseisuse koosolekute protokollid1-6 Volikogu eestseisuse koosolekute protokollid
  • 1-7.1 Revisjonikomisjoni protokollid lisadega1-7.1 Revisjonikomisjoni protokollid lisadega
  • 1-7.2 Sotsiaalkomisjoni protokollid lisadega1-7.2 Sotsiaalkomisjoni protokollid lisadega
  • 1-7.3 Maa- ja planeeringutekomisjoni protokollid lisadega1-7.3 Maa- ja planeeringutekomisjoni protokollid lisadega
  • 1-7.4 Majandus- ja eelarvekomisjoni protokollid lisadega1-7.4 Majandus- ja eelarvekomisjoni protokollid lisadega
  • 1-7.5 Hariduskomisjoni protokollid lisadega1-7.5 Hariduskomisjoni protokollid lisadega
  • 1-7.6 Elukeskkonnakomisjoni protokollid lisadega1-7.6 Elukeskkonnakomisjoni protokollid lisadega
  • 1-7.7 Kultuuri- ja noorsootöökomisjoni protokollid lisadega1-7.7 Kultuuri- ja noorsootöökomisjoni protokollid lisadega
  • 1-7.8 Kogukondade komisjoni protokollid lisadega1-7.8 Kogukondade komisjoni protokollid lisadega
  • 1-7.9 Spordikomisjoni protokollid lisadega1-7.9 Spordikomisjoni protokollid lisadega
  • 2-1 Vallavalitsuse istungite protokollid lisadega2-1 Vallavalitsuse istungite protokollid lisadega
  • 2-2 Vallavalitsuse määrused2-2 Vallavalitsuse määrused
  • 2-3 Vallavalitsuse korraldused2-3 Vallavalitsuse korraldused
  • 4-10 Vara arvestuse dokumendid4-10 Vara arvestuse dokumendid
  • 4-11.1 Teenuse osutamise lepingud4-11.1 Teenuse osutamise lepingud
  • 4-11.2 Sotsiaalteenuste osutamise lepingud4-11.2 Sotsiaalteenuste osutamise lepingud
  • 4-11.3 Kasutuslepingud4-11.3 Kasutuslepingud
  • 4-11.4 Erateede avalikuks kasutamiseks määramise lepingud4-11.4 Erateede avalikuks kasutamiseks määramise lepingud
  • 4-11.5 Võõrandamislepingud4-11.5 Võõrandamislepingud
  • 4-11.6 Kinnisasjade võõrandamislepingud4-11.6 Kinnisasjade võõrandamislepingud
  • 4-11.7 Kindlustuslepingud ja laenulepingud4-11.7 Kindlustuslepingud ja laenulepingud
  • 4-11.8 Halduslepingud4-11.8 Halduslepingud
  • 4-11.9 Toetuse andmise lepingud4-11.9 Toetuse andmise lepingud
  • 4-11.10 Toetuse saamise lepingud4-11.10 Toetuse saamise lepingud
  • 4-11.11 Koostöölepingud4-11.11 Koostöölepingud
  • 4-11.12 Muud lepingud ja kokkulepped4-11.12 Muud lepingud ja kokkulepped
  • 5-2 Käskkirjad puhkusele lubamiseks5-2 Käskkirjad puhkusele lubamiseks
  • 5-3 Käskkirjad lähetusse saatmiseks5-3 Käskkirjad lähetusse saatmiseks
  • 6-1 Üldkäskkirjad6-1 Üldkäskkirjad
  • 6-2 Volikirjad ja tunnistused6-2 Volikirjad ja tunnistused
  • 6-7 Dokumentide hävitamise ja üleandmise-vastuvõtmise aktid6-7 Dokumentide hävitamise ja üleandmise-vastuvõtmise aktid
  • 6-8 Arhiivikirjeldused6-8 Arhiivikirjeldused
  • 6-9 Vara ja asjaajamise üleandmis-vastuvõtu aktid lisadega6-9 Vara ja asjaajamise üleandmis-vastuvõtu aktid lisadega
  • 6-16 Siseauditi lõpparuanded6-16 Siseauditi lõpparuanded
  • 7-7 Nõlvaku piirkonna lasteaia ehitusega seonduv dokumentatsioon7-7 Nõlvaku piirkonna lasteaia ehitusega seonduv dokumentatsioon
  • 9-1 Kirjavahetus jäätmehoolduse ja keskkonnakaitse küsimustes9-1 Kirjavahetus jäätmehoolduse ja keskkonnakaitse küsimustes
  • 9-8 Raieload9-8 Raieload
  • 10-5 Kaeveload10-5 Kaeveload
  • 11-2 Reklaami paigaldusload11-2 Reklaami paigaldusload
  • 13-5 Sotsiaaltoetuste taotlused13-5 Sotsiaaltoetuste taotlused
  • 13-6 Sotsiaaltoetuste väljamaksmise kinnitatud nimekirjad13-6 Sotsiaaltoetuste väljamaksmise kinnitatud nimekirjad
  • 16-6 Valimiskomisjoni koosolekute protokollid16-6 Valimiskomisjoni koosolekute protokollid
  • 16-7 Valimiskomisjoni otsused16-7 Valimiskomisjoni otsused
  • Saue vald kuni 31.12.2011Saue vald kuni 31.12.2011
  • 1-1 Volikogu istungite protokollid ja õigusaktid1-1 Volikogu istungite protokollid ja õigusaktid
  • 1-3.2 Volikogu määrused1-3.2 Volikogu määrused
  • 1-3.1 Volikogu otsused1-3.1 Volikogu otsused
  • 1-6 Volikogu eestseisuse koosolekute protokollid1-6 Volikogu eestseisuse koosolekute protokollid
  • 1-7.2 Sotsiaalkomisjoni protokollid ja algmaterjalid1-7.2 Sotsiaalkomisjoni protokollid ja algmaterjalid
  • 1-7.3 Maa- ja planeeringutekomisjoni protokollid ja algmaterjalid1-7.3 Maa- ja planeeringutekomisjoni protokollid ja algmaterjalid
  • 1-7.4 Majandus- ja arengukomisjoni protokollid ja algmaterjalid1-7.4 Majandus- ja arengukomisjoni protokollid ja algmaterjalid
  • 1-7.5 Hariduse-, kultuuri- ja spordikomisjon1-7.5 Hariduse-, kultuuri- ja spordikomisjon
  • 1-7.6 Heakorra- ja keskkonnakomisjoni protokollid1-7.6 Heakorra- ja keskkonnakomisjoni protokollid
  • Volikogu istungi päevakordVolikogu istungi päevakord
  • Kriisikomisjoni protokollidKriisikomisjoni protokollid
  • 2-1 Valitsuse istungite protokollid ja õigusaktid2-1 Valitsuse istungite protokollid ja õigusaktid
  • 2-3.1 Määrused2-3.1 Määrused
  • 2-3.2 Korraldused2-3.2 Korraldused
  • 10-3.3 Kultuuri-, spordi- ja noorsootöö teenistusliku järelvalve dokumendid10-3.3 Kultuuri-, spordi- ja noorsootöö teenistusliku järelvalve dokumendid
  • 13 Valimise ja rahvaküsitluse korraldamine13 Valimise ja rahvaküsitluse korraldamine
  • 16-1 Käsunduslepingud16-1 Käsunduslepingud
  • 16-2 Töövõtulepingud16-2 Töövõtulepingud
  • 16-3 Muud teenuse osutamise lepingud16-3 Muud teenuse osutamise lepingud
  • 16-4 Üüri- ja rendilepingud16-4 Üüri- ja rendilepingud
  • 16-5 Muud kasutuslepingud16-5 Muud kasutuslepingud
  • 16-6 Võõrandamislepingud16-6 Võõrandamislepingud
  • 16-7 Kindlustuslepingud16-7 Kindlustuslepingud
  • 16-8 Halduslepingud16-8 Halduslepingud
  • 16-9 Sotsiaalvaldkonna lepingud16-9 Sotsiaalvaldkonna lepingud
  • 16-10 Hankelepingud16-10 Hankelepingud
  • 16-11 Toetuse andmise lepingud16-11 Toetuse andmise lepingud
  • 16-12 Lepingud riigiasutuste ja avalikõiguslike juriidiliste isikutega16-12 Lepingud riigiasutuste ja avalikõiguslike juriidiliste isikutega
  • 16-13 Koostöölepingud16-13 Koostöölepingud
  • 16-14 Muud lepingud16-14 Muud lepingud
  • Ääsmäe PõhikoolÄäsmäe Põhikool
  • 1-1 Üldkäskkirjad1-1 Üldkäskkirjad
  • 1-2 Kooli registreerimisdokumendid, põhimäärus1-2 Kooli registreerimisdokumendid, põhimäärus
  • 1-3 Kooli arengukava1-3 Kooli arengukava
  • 1-4 Hoolekogu koosolekute protokollid1-4 Hoolekogu koosolekute protokollid
  • 1-5 Sisehindamise ja tegevusaruanded1-5 Sisehindamise ja tegevusaruanded
  • 1-6 Lastevanemate koosolekute protokollid1-6 Lastevanemate koosolekute protokollid
  • 1-7 Õppenõukogu koosolekute protokollid1-7 Õppenõukogu koosolekute protokollid
  • 1-9 Kirjavahetus üldküsimustes1-9 Kirjavahetus üldküsimustes
  • 1-10 Õpilasesinduse protokollid1-10 Õpilasesinduse protokollid
  • 3-1 Käskkirjad õppurite kohta3-1 Käskkirjad õppurite kohta
  • 3-2 Õpilasraamatud3-2 Õpilasraamatud
  • 3-3 Lõpueksamite protokollid3-3 Lõpueksamite protokollid
  • 3-4 Üleminekueksamite protokollid3-4 Üleminekueksamite protokollid
  • 3-8 Õppeaasta üldtööplaan3-8 Õppeaasta üldtööplaan
  • 3-9 Kirjavahetus õppetööga ja õpilastega seotud küsimustes3-9 Kirjavahetus õppetööga ja õpilastega seotud küsimustes
  • 3-10 Riiklikud tasemetööd3-10 Riiklikud tasemetööd
  • 5-1 Personalikäskkirjad5-1 Personalikäskkirjad
  • 5-2 Töölepingud5-2 Töölepingud
  • 5-3 Puhkuse ja lähetuste käskkirjad5-3 Puhkuse ja lähetuste käskkirjad
  • 5-4 Töötajate avaldused5-4 Töötajate avaldused
  • 5-8 Personali koolitused5-8 Personali koolitused
  • 6-5 Tuletõrje ja tervisekaitsetalituse kontrollaktid6-5 Tuletõrje ja tervisekaitsetalituse kontrollaktid
  • Veskitammi LasteaedVeskitammi Lasteaed
  • 1-1 Kohaliku omavalitsuse määrused, korraldused ja käskkirjad1-1 Kohaliku omavalitsuse määrused, korraldused ja käskkirjad
  • 1-2 Põhitegevuse käskkirjad1-2 Põhitegevuse käskkirjad
  • 1-3 Põhimäärus ja registridokumendid1-3 Põhimäärus ja registridokumendid
  • 1-4 Arengukava1-4 Arengukava
  • 1-6 Töötajate koosolekute protokollid1-6 Töötajate koosolekute protokollid
  • 1-7 Hoolekogu koosolekute protokollid1-7 Hoolekogu koosolekute protokollid
   • 1-7-1 Hoolekogu otsused1-7-1 Hoolekogu otsused
  • 1-9 Tegevusaruanded1-9 Tegevusaruanded
  • 1-10 Arenduskoosolekute protokollid1-10 Arenduskoosolekute protokollid
  • 1-11 Pedagoogilise nõukogu koosolekute protokollid1-11 Pedagoogilise nõukogu koosolekute protokollid
  • 1-12 Töö-ja õpikeskkonna turvalisus1-12 Töö-ja õpikeskkonna turvalisus
  • 2-12 Arendustöörühmade koosolekute protokollid2-12 Arendustöörühmade koosolekute protokollid
  • 2-15 Õppekäigu taotlused2-15 Õppekäigu taotlused
  • 3-1 Personali käskkirjad3-1 Personali käskkirjad
  • 3-2 Puhkuste ja lähetuste käskkirjad3-2 Puhkuste ja lähetuste käskkirjad
  • 3-10 Personali koolitusplaan ja koolituslepingud3-10 Personali koolitusplaan ja koolituslepingud
  • 3-16 Käsunduslepingud3-16 Käsunduslepingud
  • 4-2 Sisekontrolli õiendid4-2 Sisekontrolli õiendid
  • 5-2 Tööaja arvestuse tabelid5-2 Tööaja arvestuse tabelid
  • 5-4 Teatised raamatupidamisele5-4 Teatised raamatupidamisele
  • 5-6 Majandustegevuste aktid5-6 Majandustegevuste aktid
  • 5-9 Menüüd ja enesekontrolli seirelehed5-9 Menüüd ja enesekontrolli seirelehed
  • 5-11 Kuluaruanded5-11 Kuluaruanded
  • Laagri KoolLaagri Kool
  • Laagri LasteaedLaagri Lasteaed
  • 2.2 Puhkuste ja lähetuste käskkirjad2.2 Puhkuste ja lähetuste käskkirjad
  • 2.1 Personali käskkirjad2.1 Personali käskkirjad
  • 2.8 Palgatabel2.8 Palgatabel
  • 3.1 Käskkirjad lasteaialaste kohta3.1 Käskkirjad lasteaialaste kohta
  • 3.3 Õppeaasta kokkuvõtted3.3 Õppeaasta kokkuvõtted
  • 1.1 Direktori üldkäskkirjad1.1 Direktori üldkäskkirjad
  • 1.3 Pedagoogilise nõukogu koosolekute protokollid1.3 Pedagoogilise nõukogu koosolekute protokollid
  • 1.4 Hoolekogu koosolekute protokollid1.4 Hoolekogu koosolekute protokollid
  • 1.5 Kirjavahetus asutuse tegevus kohta1.5 Kirjavahetus asutuse tegevus kohta
  • Nõlvaku LasteaedNõlvaku Lasteaed
  • 2.1 Personalikäskkirjad2.1 Personalikäskkirjad
  • 2.3 Töölepingud2.3 Töölepingud
  • 2.7 Tööajatabelid2.7 Tööajatabelid
  • 2.8 Sisehindamise dokumendid2.8 Sisehindamise dokumendid
  • 3.1 Käskkirjad lasteaialaste kohta3.1 Käskkirjad lasteaialaste kohta
  • 3.2 Koolivalmiduskaardid3.2 Koolivalmiduskaardid
  • 3.4 Õppeaastakokkuvõtted3.4 Õppeaastakokkuvõtted
  • Mujale (sõidupäevikud)Mujale (sõidupäevikud)
  • Ääsmäe LasteaedÄäsmäe Lasteaed
  • 1-1 Direktori üldkäskkirjad1-1 Direktori üldkäskkirjad
  • 1-2 Hoolekogu koosoleku protokollid1-2 Hoolekogu koosoleku protokollid
  • 1-4 Pedagoogilise nõukogu koosolekute protokollid1-4 Pedagoogilise nõukogu koosolekute protokollid
  • 1-7 Tööajatabel1-7 Tööajatabel
  • 2-1 Personalikäskkirjad2-1 Personalikäskkirjad
  • 2-2 Puhkuste ja lähetuste käskkirjad2-2 Puhkuste ja lähetuste käskkirjad
  • 2-3 Töölepingud2-3 Töölepingud
  • 3-1 Käskkirjad lasteaia laste kohta3-1 Käskkirjad lasteaia laste kohta
  • 3-2 Õppeaasta tegevuskava3-2 Õppeaasta tegevuskava
  • 3-3 Lastevanemate koosolekute protokollid3-3 Lastevanemate koosolekute protokollid
  • Tuleviku LasteaedTuleviku Lasteaed
  • 1-1 Direktori üldkäskkirjad1-1 Direktori üldkäskkirjad
  • 1-3 Pedagoogikanõukogu koosolekute protokollid1-3 Pedagoogikanõukogu koosolekute protokollid
  • 1-4 Hoolekogu koosolekute protokollid1-4 Hoolekogu koosolekute protokollid
  • 2-1 Personalikäskkirjad2-1 Personalikäskkirjad
  • 2-2 Käskkirjad puhkuste ja lähetuste kohta2-2 Käskkirjad puhkuste ja lähetuste kohta
  • 2-3 Töölepingud2-3 Töölepingud
  • 2-8 Tööaja graafikud2-8 Tööaja graafikud
  • 3-8 Tervishoiu ja tööohutuse alased protokollid3-8 Tervishoiu ja tööohutuse alased protokollid
  • 4-1 Haldus- ja majanduslepingud4-1 Haldus- ja majanduslepingud
  • 4-4 Kontrollaktid4-4 Kontrollaktid
  • 4-6 Aktid4-6 Aktid
  • 5-1 Käskkirjad lasteaialaste kohta5-1 Käskkirjad lasteaialaste kohta
  • 5-2 Koolivalmiduskaardid5-2 Koolivalmiduskaardid
  • 5-3 Lapsevanemate koosolekute protokollid5-3 Lapsevanemate koosolekute protokollid
  • 5-9 Rühmade õppeaastakokkuvõtted5-9 Rühmade õppeaastakokkuvõtted
 • KIRJAVAHETUS
  • Otsi
  • 1-5 Volikogu kirjavahetus1-5 Volikogu kirjavahetus
  • 2-6 Kirjavahetus omavalituste ja omavalitsusliitudega2-6 Kirjavahetus omavalituste ja omavalitsusliitudega
  • 3-1 Kirjavahetus munitsipaalvara haldamise küsimustes3-1 Kirjavahetus munitsipaalvara haldamise küsimustes
  • 3-2 Kirjavahetus munitsipaalosalusega äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute küsimustes3-2 Kirjavahetus munitsipaalosalusega äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute küsimustes
  • 3-3 Kirjavahetus riigihangete küsimustes3-3 Kirjavahetus riigihangete küsimustes
  • 4-1 Kirjavahetus finantsplaneerimise ja raamatupidamise küsimustes4-1 Kirjavahetus finantsplaneerimise ja raamatupidamise küsimustes
  • 4-2 Valla poolt eraldatud sihtfinantseeringute projektitaotlused ja aruanded4-2 Valla poolt eraldatud sihtfinantseeringute projektitaotlused ja aruanded
  • 4-3 Vallale eraldatava sihtfinantseeringu projektide toimikud4-3 Vallale eraldatava sihtfinantseeringu projektide toimikud
  • 4-4 Kohalike maksude deklaratsioonid4-4 Kohalike maksude deklaratsioonid
  • 5-6 Kirjavahetus personalitöö, töökeskkonna ja tööohutuse küsimustes5-6 Kirjavahetus personalitöö, töökeskkonna ja tööohutuse küsimustes
  • 6-3 Kirjavahetus teenistuse ja asjaajamise korraldamise küsimustes6-3 Kirjavahetus teenistuse ja asjaajamise korraldamise küsimustes
  • 6-4 Kirjavahetus kohtutega6-4 Kirjavahetus kohtutega
  • 6-18 Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla ühinemisläbirääkimiste dokumentatsioon6-18 Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla ühinemisläbirääkimiste dokumentatsioon
  • 7-1 Kirjavahetus ruumilise planeerimise küsimustes7-1 Kirjavahetus ruumilise planeerimise küsimustes
  • 7-2 Kirjavahetus ehitusküsimustes7-2 Kirjavahetus ehitusküsimustes
  • 7-3 Kirjavahetus muinsuskaitse küsimustes7-3 Kirjavahetus muinsuskaitse küsimustes
  • 7-4 Detailplaneeringu algatamise taotlused7-4 Detailplaneeringu algatamise taotlused
  • 7-7 Nõlvaku piirkonna lasteaia ehitusega seonduv dokumentatsioon7-7 Nõlvaku piirkonna lasteaia ehitusega seonduv dokumentatsioon
  • 7-8 Projekteerimistingimuste taotlemisega seotud dokumendid7-8 Projekteerimistingimuste taotlemisega seotud dokumendid
  • 7-10 Ehitusuuringute tulemused7-10 Ehitusuuringute tulemused
  • 8-1 Kirjavahetus maakorralduse, maakasutuse ja maamaksu küsimustes8-1 Kirjavahetus maakorralduse, maakasutuse ja maamaksu küsimustes
  • 8-2 Maamaksu soodustuse ja vabastuse avaldused8-2 Maamaksu soodustuse ja vabastuse avaldused
  • 8-3 Kirjavahetus kohanimede määramise küsimustes8-3 Kirjavahetus kohanimede määramise küsimustes
  • 8-4 Kirjavahetus maa- jaa omandireformi küsimustes8-4 Kirjavahetus maa- jaa omandireformi küsimustes
  • 9-1 Kirjavahetus jäätmehoolduse ja keskkonnakaitse küsimustes9-1 Kirjavahetus jäätmehoolduse ja keskkonnakaitse küsimustes
  • 9-2 Avaldused korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks9-2 Avaldused korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks
  • 9-3 Kirjavahetus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni küsimustes9-3 Kirjavahetus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni küsimustes
  • 9-4 Kirjavahetus elamu- ja kommunaalmajanduse küsimustes9-4 Kirjavahetus elamu- ja kommunaalmajanduse küsimustes
  • 9-5 Kirjavahetus haljastus- ja heakorraküsimustes9-5 Kirjavahetus haljastus- ja heakorraküsimustes
  • 9-6 Kirjavahetus koerte ja kasside pidamise küsimustes9-6 Kirjavahetus koerte ja kasside pidamise küsimustes
  • 9-7 Asendusistutuse garantiikirjad ja aktid9-7 Asendusistutuse garantiikirjad ja aktid
  • 10-1 Kirjavahetus teede korrashoiu, liikluskorralduse ja avaliku kasutuse küsimustes10-1 Kirjavahetus teede korrashoiu, liikluskorralduse ja avaliku kasutuse küsimustes
  • 10-2 Kirjavahetus ühistranspordi korraldamise küsimustes10-2 Kirjavahetus ühistranspordi korraldamise küsimustes
  • 10-3 Kirjavahetus teede ja tänavavalgustuse projekteerimise ja ehitamise küsimustes10-3 Kirjavahetus teede ja tänavavalgustuse projekteerimise ja ehitamise küsimustes
  • 10-6 Tee-ehitus ja teekasutusload10-6 Tee-ehitus ja teekasutusload
  • 11-1 Kirjavahetus ettevõtluse, kaubanduse, metsa- ja põllumajanduse küsimustes11-1 Kirjavahetus ettevõtluse, kaubanduse, metsa- ja põllumajanduse küsimustes
  • 11-3 Majandustegevuse registri alusdokumendid11-3 Majandustegevuse registri alusdokumendid
  • 12-1 Kirjavahetus avaliku korra tagamise, järelevalve teostamise ja väärtegude menetlemise küsimustes12-1 Kirjavahetus avaliku korra tagamise, järelevalve teostamise ja väärtegude menetlemise küsimustes
  • 12-2 Avaliku ürituse korraldamise taotlused12-2 Avaliku ürituse korraldamise taotlused
  • 13-1 Kirjavahetus sotsiaalse kaitse ja tervishoiu küsimustes13-1 Kirjavahetus sotsiaalse kaitse ja tervishoiu küsimustes
  • 13-2 Kirjavahetus alaealiste komisjoni küsimustes13-2 Kirjavahetus alaealiste komisjoni küsimustes
  • 13-3 Kirjavahetus tahtevastasele psühhiaatrilisele ravile ja erihooldusele suunamisega seotud küsimustes13-3 Kirjavahetus tahtevastasele psühhiaatrilisele ravile ja erihooldusele suunamisega seotud küsimustes
  • 13-4 Kirjavahetus eestkoste seadmise ning hooldus- ja vanemaõiguste muutmise küsimustes13-4 Kirjavahetus eestkoste seadmise ning hooldus- ja vanemaõiguste muutmise küsimustes
  • 13-5 Sotsiaaltoetuste taotlused13-5 Sotsiaaltoetuste taotlused
  • 14-1 Kirjavahetus lasteaedade küsimustes14-1 Kirjavahetus lasteaedade küsimustes
  • 14-2 Kirjavahetus koolide küsimustes14-2 Kirjavahetus koolide küsimustes
  • 14-3 Kirjavahetus kultuuri-, vabaaja ja noorsootöö küsimustes14-3 Kirjavahetus kultuuri-, vabaaja ja noorsootöö küsimustes
  • 14-4 Kirjavahetus huvihariduse küsimustes14-4 Kirjavahetus huvihariduse küsimustes
  • 15-4 Kirjavahetus rahvastiku arvestuse küsimustes15-4 Kirjavahetus rahvastiku arvestuse küsimustes
  • 16-1 Kirjavahetus valimiste ja rahvaküsitluste küsimustes16-1 Kirjavahetus valimiste ja rahvaküsitluste küsimustes
  • 1-5 Volikogu kirjavahetus1-5 Volikogu kirjavahetus
  • 2-4.1 Kirjavahetus maavalitusega2-4.1 Kirjavahetus maavalitusega
  • 2-4.2 Kirjavahetus omavalitsusliitudega2-4.2 Kirjavahetus omavalitsusliitudega
  • 2-4.3 Kirjavahetus teiste omavalitsustega2-4.3 Kirjavahetus teiste omavalitsustega
  • 3-2.5 Kirjavahetus rahvastikuregistri pidamise küsimustes3-2.5 Kirjavahetus rahvastikuregistri pidamise küsimustes
  • 3-3.2 Kirjavahetus majapidamiste arvestuse küsimustes3-3.2 Kirjavahetus majapidamiste arvestuse küsimustes
  • 3-5 Kirjavahetus kodakondsus- ja migratsiooni küsimustes3-5 Kirjavahetus kodakondsus- ja migratsiooni küsimustes
  • 3-6.1 Kirjavahetus riigikaitse küsimustes3-6.1 Kirjavahetus riigikaitse küsimustes
  • 4-2.2 Sotsiaaleluruumide üürilepingud4-2.2 Sotsiaaleluruumide üürilepingud
  • 4-2.5 Üürilepingud4-2.5 Üürilepingud
  • 4-3.1 Kirjavahetus munitsipaalosalusega äriühingutes, sihtasutustes ja mittetulundusühingutes esindatuse küsimustes4-3.1 Kirjavahetus munitsipaalosalusega äriühingutes, sihtasutustes ja mittetulundusühingutes esindatuse küsimustes
  • 5.1-1.4 Kirjavahetus maa tagastamise küsimustes5.1-1.4 Kirjavahetus maa tagastamise küsimustes
  • 5.1-2.3 Kirjavahetus hoonete tagastamise küsimustes5.1-2.3 Kirjavahetus hoonete tagastamise küsimustes
  • 5.1-3.2 Kirjavahetus vara kompenseerimise küsimustes5.1-3.2 Kirjavahetus vara kompenseerimise küsimustes
  • 5.2-1.3 Kirjavahetus füüsiliste isikutega maa ostueesõigusega erastamise küsimustes5.2-1.3 Kirjavahetus füüsiliste isikutega maa ostueesõigusega erastamise küsimustes
  • 5.2-1.4 Kinnistamisotsuste ärakirjad5.2-1.4 Kinnistamisotsuste ärakirjad
  • 5.2-2.2 Kirjavahetus juriidiliste isikutega maa ostueesõigusega erastamise küsimustes5.2-2.2 Kirjavahetus juriidiliste isikutega maa ostueesõigusega erastamise küsimustes
  • 5.2-3.5 Kirjavahetus korteriomandi seadmise küsimustes5.2-3.5 Kirjavahetus korteriomandi seadmise küsimustes
  • 6-4.3 Haiguslehed6-4.3 Haiguslehed
  • 6-6 Pangaga arveldamise dokumendid6-6 Pangaga arveldamise dokumendid
  • 6-17 Kirjavahetus finantsküsimustes6-17 Kirjavahetus finantsküsimustes
  • 6-19 Taotlused raha eralduseks6-19 Taotlused raha eralduseks
  • 7-1.2 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringu küsimustes7-1.2 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringu küsimustes
  • 7-2.9 Kirjavahetus ehitusküsimustes7-2.9 Kirjavahetus ehitusküsimustes
  • 8-1.1 Kirjavahetus veevarustuse, elektri- ja kanalisatsiooni küsimustes8-1.1 Kirjavahetus veevarustuse, elektri- ja kanalisatsiooni küsimustes
  • 8-1.2 Vee erikasutuslubade taotlused ja erikasutusload8-1.2 Vee erikasutuslubade taotlused ja erikasutusload
  • 8-2.4 Kirjavahetus teehoiu, transpordi ja side küsimustes8-2.4 Kirjavahetus teehoiu, transpordi ja side küsimustes
  • 8-3.1 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnakaitse dokumendid8-3.1 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnakaitse dokumendid
  • 8-3.3 Kirjavahetus jäätmekäitluse ja keskkonnakaitse küsimustes8-3.3 Kirjavahetus jäätmekäitluse ja keskkonnakaitse küsimustes
  • 8-4.1 Kirjavahetus kommunaal- ja heakorraküsimustes8-4.1 Kirjavahetus kommunaal- ja heakorraküsimustes
  • 9-1 Kirjavahetus tervishoiu küsimustes, s.h tervisekaitsenõuete kontrollaktid9-1 Kirjavahetus tervishoiu küsimustes, s.h tervisekaitsenõuete kontrollaktid
  • 9-2.5 Kirjavahetus sotsiaaltoetuste küsimustes9-2.5 Kirjavahetus sotsiaaltoetuste küsimustes
  • 9-3.1 Avaldused koduhoolduse taotlemiseks9-3.1 Avaldused koduhoolduse taotlemiseks
  • 9-3.4 Kirjavahetus koduhoolduse küsimustes9-3.4 Kirjavahetus koduhoolduse küsimustes
  • 9-4.6 Kirjavahetus laste hoolekande küsimustes9-4.6 Kirjavahetus laste hoolekande küsimustes
  • 9-5 Noorsoopolitsei teated, teated vanglast vabanenute kohta9-5 Noorsoopolitsei teated, teated vanglast vabanenute kohta
  • 9-6.1 Kirjavahetus alaealiste asjade komisjoni küsimustes9-6.1 Kirjavahetus alaealiste asjade komisjoni küsimustes
  • 10-1.1 Kirjavahetus lasteaedade küsimustes10-1.1 Kirjavahetus lasteaedade küsimustes
  • 10-2.3 Kirjavahetus koolide küsimustes10-2.3 Kirjavahetus koolide küsimustes
  • 10-3.1 Kirjavahetus kultuuri-, spordi- ja noorsootöö küsimustes10-3.1 Kirjavahetus kultuuri-, spordi- ja noorsootöö küsimustes
  • 10-3.3 Kultuuri-, spordi- ja noorsootöö teenistusliku järelvalve dokumendid10-3.3 Kultuuri-, spordi- ja noorsootöö teenistusliku järelvalve dokumendid
  • 11-1.1 Kirjavahetus avaliku korra, kohtu, päästeteenistuse ja kriminaalpreventsiooni küsimustes11-1.1 Kirjavahetus avaliku korra, kohtu, päästeteenistuse ja kriminaalpreventsiooni küsimustes
  • 11-2.1 Ettekirjutused haldusõigusrikkumiste asjus11-2.1 Ettekirjutused haldusõigusrikkumiste asjus
  • 12-1.1 Vallas tegutsevate ettevõtete register12-1.1 Vallas tegutsevate ettevõtete register
  • 12-1.2 Tegevuslubade, s.h kauplemis- ja teenistusload ning alkoholimüügi litsentsid12-1.2 Tegevuslubade, s.h kauplemis- ja teenistusload ning alkoholimüügi litsentsid
  • 12-1.5 Kirjavahetus ettevõtluse, kaubanduse küsimustes12-1.5 Kirjavahetus ettevõtluse, kaubanduse küsimustes
  • 12-2.2 Kirjavahetus maakasutuse, põllumajanduse ja talunduse küsimustes12-2.2 Kirjavahetus maakasutuse, põllumajanduse ja talunduse küsimustes
  • 14.1-5.1 Ametnike teenistuslehed14.1-5.1 Ametnike teenistuslehed
  • 14.1-6.4 Kirjavahetus konkursi- ja atesteerimisküsimustes14.1-6.4 Kirjavahetus konkursi- ja atesteerimisküsimustes
  • 14.1-7.1 Majanduslike huvide deklaratsioonid14.1-7.1 Majanduslike huvide deklaratsioonid
  • 14.1-7.3 Deklaratsioonihoidja protokollid14.1-7.3 Deklaratsioonihoidja protokollid
  • 14.1-8 Kirjavahetus töötervishoiu, töö- tuleohutuse küsimustes14.1-8 Kirjavahetus töötervishoiu, töö- tuleohutuse küsimustes
  • 14.2-1.1 Kirjavahetus ja avaldused14.2-1.1 Kirjavahetus ja avaldused
  • 14.2-3 Ametialased volikirjad14.2-3 Ametialased volikirjad
  • 14.2-7.3 Kirjavahetus notariaalküsimustes14.2-7.3 Kirjavahetus notariaalküsimustes
  • 14.2-8.5 Kirjavahetus avaliku arhiiviga s.h asjaajamise korraldamise, arvamuste ja hindamisotsuste küsimustes14.2-8.5 Kirjavahetus avaliku arhiiviga s.h asjaajamise korraldamise, arvamuste ja hindamisotsuste küsimustes
  • 14.2-8.6 Kirjavahetus teatiste väljastamise kohta14.2-8.6 Kirjavahetus teatiste väljastamise kohta
  • 15-1 Seminarid ja teabepäevad15-1 Seminarid ja teabepäevad
  • 1-8 Kirjavahetus juhtimise üldküsimustes1-8 Kirjavahetus juhtimise üldküsimustes
  • 2-14 Kirjavahetus õppe- ja kasvatusküsimustes2-14 Kirjavahetus õppe- ja kasvatusküsimustes
  • 3-14 Kirjavahetus töösuhete küsimustes3-14 Kirjavahetus töösuhete küsimustes
  • 5-10 Kirjavahetus raamatupidamis- ja majandusküsimustes5-10 Kirjavahetus raamatupidamis- ja majandusküsimustes
  • 2. Personalijuhtimine2. Personalijuhtimine
   • 2.7 Töötajate avaldused2.7 Töötajate avaldused
  • 3.4 Kirjavahetus vanematega3.4 Kirjavahetus vanematega
  • 1.5 Kirjavahetus asutuse tegevus kohta1.5 Kirjavahetus asutuse tegevus kohta
  • 1.5 Kirjavahetus asutuse tegevuse osas1.5 Kirjavahetus asutuse tegevuse osas
  • 3.5 Kirjavahetus lapsevanematega3.5 Kirjavahetus lapsevanematega
  • 1-5 Kirjavahetus asutuse tegevuse küsimustes1-5 Kirjavahetus asutuse tegevuse küsimustes
  • 2-7 Töötajate avaldused2-7 Töötajate avaldused
  • 1-5 Kirjavahetus asutuse tegevuse küsimustes1-5 Kirjavahetus asutuse tegevuse küsimustes
  • 2-6 Kirjavahetus töö- ja teenistussuhete küsimustes2-6 Kirjavahetus töö- ja teenistussuhete küsimustes
  • 2-7 Töötajate avaldused2-7 Töötajate avaldused
  • 3-7 Kirjavahetus töötervishoiu ja -ohutuse küsimustes3-7 Kirjavahetus töötervishoiu ja -ohutuse küsimustes
  • 4-2 Kirjavahetus haldus- ja majandusküsimustes4-2 Kirjavahetus haldus- ja majandusküsimustes
  • 5-4 Kirjavahetus lapsevanematega5-4 Kirjavahetus lapsevanematega
  • 5-6 Kirjavahetus õppe- ja kasvatustöö ning lastekaitse küsimustes5-6 Kirjavahetus õppe- ja kasvatustöö ning lastekaitse küsimustes
 • ASJAD
  • Otsi
  • 1 Volikogu tegevus1 Volikogu tegevus
  • 2 Vallavalitsuse tegevus2 Vallavalitsuse tegevus
   • 2-3 Vallavalitsuse korraldused2-3 Vallavalitsuse korraldused
  • 3 Munitsipaalvara haldamine ja riigihangete korraldamine3 Munitsipaalvara haldamine ja riigihangete korraldamine
  • 8 Maakorraldus, kohanimede määramine ja omandireformi korraldamine8 Maakorraldus, kohanimede määramine ja omandireformi korraldamine
  • 16-6 Valimiskomisjoni koosolekute protokollid16-6 Valimiskomisjoni koosolekute protokollid
  • 9-2.5 Kirjavahetus sotsiaaltoetuste küsimustes9-2.5 Kirjavahetus sotsiaaltoetuste küsimustes
Amphora KOV
File not found!

Vali organisatsioon või üksus