select
select
Saue vald
 • DOKUMENDID
  • Otsi
  • Saue vald alates 2012Saue vald alates 2012
  • 1-1 Volikogu istungite protokollid lisadega1-1 Volikogu istungite protokollid lisadega
  • 1-2 Volikogu istungi päevakorra projektid1-2 Volikogu istungi päevakorra projektid
  • 1-4 Volikogu otsused1-4 Volikogu otsused
  • 1-6 Volikogu eestseisuse koosolekute protokollid1-6 Volikogu eestseisuse koosolekute protokollid
  • 1-7.1 Revisjonikomisjoni protokollid lisadega1-7.1 Revisjonikomisjoni protokollid lisadega
  • 1-7.2 Sotsiaalkomisjoni protokollid lisadega1-7.2 Sotsiaalkomisjoni protokollid lisadega
  • 1-7.3 Maa- ja planeeringutekomisjoni protokollid lisadega1-7.3 Maa- ja planeeringutekomisjoni protokollid lisadega
  • 1-7.4 Majandus- ja eelarvekomisjoni protokollid lisadega1-7.4 Majandus- ja eelarvekomisjoni protokollid lisadega
  • 1-7.5 Hariduskomisjoni protokollid lisadega1-7.5 Hariduskomisjoni protokollid lisadega
  • 1-7.6 Elukeskkonnakomisjoni protokollid lisadega1-7.6 Elukeskkonnakomisjoni protokollid lisadega
  • 1-7.7 Kultuuri- ja noorsootöökomisjoni protokollid lisadega1-7.7 Kultuuri- ja noorsootöökomisjoni protokollid lisadega
  • 1-7.8 Kogukondade komisjoni protokollid lisadega1-7.8 Kogukondade komisjoni protokollid lisadega
  • 1-7.9 Spordikomisjoni protokollid lisadega1-7.9 Spordikomisjoni protokollid lisadega
  • 2-1 Vallavalitsuse istungite protokollid lisadega2-1 Vallavalitsuse istungite protokollid lisadega
  • 2-2 Vallavalitsuse määrused2-2 Vallavalitsuse määrused
  • 2-3 Vallavalitsuse korraldused2-3 Vallavalitsuse korraldused
  • 4-10 Vara arvestuse dokumendid4-10 Vara arvestuse dokumendid
  • 4-11.1 Teenuse osutamise lepingud4-11.1 Teenuse osutamise lepingud
  • 4-11.2 Sotsiaalteenuste osutamise lepingud4-11.2 Sotsiaalteenuste osutamise lepingud
  • 4-11.3 Kasutuslepingud4-11.3 Kasutuslepingud
  • 4-11.4 Erateede avalikuks kasutamiseks määramise lepingud4-11.4 Erateede avalikuks kasutamiseks määramise lepingud
  • 4-11.5 Võõrandamislepingud4-11.5 Võõrandamislepingud
  • 4-11.6 Kinnisasjade võõrandamislepingud4-11.6 Kinnisasjade võõrandamislepingud
  • 4-11.7 Kindlustuslepingud ja laenulepingud4-11.7 Kindlustuslepingud ja laenulepingud
  • 4-11.8 Halduslepingud4-11.8 Halduslepingud
  • 4-11.9 Toetuse andmise lepingud4-11.9 Toetuse andmise lepingud
  • 4-11.10 Toetuse saamise lepingud4-11.10 Toetuse saamise lepingud
  • 4-11.11 Koostöölepingud4-11.11 Koostöölepingud
  • 4-11.12 Muud lepingud ja kokkulepped4-11.12 Muud lepingud ja kokkulepped
  • 5-2 Käskkirjad puhkusele lubamiseks5-2 Käskkirjad puhkusele lubamiseks
  • 5-3 Käskkirjad lähetusse saatmiseks5-3 Käskkirjad lähetusse saatmiseks
  • 6-1 Üldkäskkirjad6-1 Üldkäskkirjad
  • 6-2 Volikirjad ja tunnistused6-2 Volikirjad ja tunnistused
  • 6-7 Dokumentide hävitamise ja üleandmise-vastuvõtmise aktid6-7 Dokumentide hävitamise ja üleandmise-vastuvõtmise aktid
  • 6-8 Arhiivikirjeldused6-8 Arhiivikirjeldused
  • 6-9 Vara ja asjaajamise üleandmis-vastuvõtu aktid lisadega6-9 Vara ja asjaajamise üleandmis-vastuvõtu aktid lisadega
  • 6-16 Siseauditi lõpparuanded6-16 Siseauditi lõpparuanded
  • 7-7 Nõlvaku piirkonna lasteaia ehitusega seonduv dokumentatsioon7-7 Nõlvaku piirkonna lasteaia ehitusega seonduv dokumentatsioon
  • 9-1 Kirjavahetus jäätmehoolduse ja keskkonnakaitse küsimustes9-1 Kirjavahetus jäätmehoolduse ja keskkonnakaitse küsimustes
  • 9-8 Raieload9-8 Raieload
  • 10-5 Kaeveload10-5 Kaeveload
  • 11-2 Reklaami paigaldusload11-2 Reklaami paigaldusload
  • 13-5 Sotsiaaltoetuste taotlused13-5 Sotsiaaltoetuste taotlused
  • 13-6 Sotsiaaltoetuste väljamaksmise kinnitatud nimekirjad13-6 Sotsiaaltoetuste väljamaksmise kinnitatud nimekirjad
  • 16-6 Valimiskomisjoni koosolekute protokollid16-6 Valimiskomisjoni koosolekute protokollid
  • 16-7 Valimiskomisjoni otsused16-7 Valimiskomisjoni otsused
  • Saue vald kuni 31.12.2011Saue vald kuni 31.12.2011
  • 1-1 Volikogu istungite protokollid ja õigusaktid1-1 Volikogu istungite protokollid ja õigusaktid
  • 1-3.2 Volikogu määrused1-3.2 Volikogu määrused
  • 1-3.1 Volikogu otsused1-3.1 Volikogu otsused
  • 1-6 Volikogu eestseisuse koosolekute protokollid1-6 Volikogu eestseisuse koosolekute protokollid
  • 1-7.2 Sotsiaalkomisjoni protokollid ja algmaterjalid1-7.2 Sotsiaalkomisjoni protokollid ja algmaterjalid
  • 1-7.3 Maa- ja planeeringutekomisjoni protokollid ja algmaterjalid1-7.3 Maa- ja planeeringutekomisjoni protokollid ja algmaterjalid
  • 1-7.4 Majandus- ja arengukomisjoni protokollid ja algmaterjalid1-7.4 Majandus- ja arengukomisjoni protokollid ja algmaterjalid
  • 1-7.5 Hariduse-, kultuuri- ja spordikomisjon1-7.5 Hariduse-, kultuuri- ja spordikomisjon
  • 1-7.6 Heakorra- ja keskkonnakomisjoni protokollid1-7.6 Heakorra- ja keskkonnakomisjoni protokollid
  • Volikogu istungi päevakordVolikogu istungi päevakord
  • Kriisikomisjoni protokollidKriisikomisjoni protokollid
  • 2-1 Valitsuse istungite protokollid ja õigusaktid2-1 Valitsuse istungite protokollid ja õigusaktid
  • 2-3.1 Määrused2-3.1 Määrused
  • 2-3.2 Korraldused2-3.2 Korraldused
  • 10-3.3 Kultuuri-, spordi- ja noorsootöö teenistusliku järelvalve dokumendid10-3.3 Kultuuri-, spordi- ja noorsootöö teenistusliku järelvalve dokumendid
  • 13 Valimise ja rahvaküsitluse korraldamine13 Valimise ja rahvaküsitluse korraldamine
  • 16-1 Käsunduslepingud16-1 Käsunduslepingud
  • 16-2 Töövõtulepingud16-2 Töövõtulepingud
  • 16-3 Muud teenuse osutamise lepingud16-3 Muud teenuse osutamise lepingud
  • 16-4 Üüri- ja rendilepingud16-4 Üüri- ja rendilepingud
  • 16-5 Muud kasutuslepingud16-5 Muud kasutuslepingud
  • 16-6 Võõrandamislepingud16-6 Võõrandamislepingud
  • 16-7 Kindlustuslepingud16-7 Kindlustuslepingud
  • 16-8 Halduslepingud16-8 Halduslepingud
  • 16-9 Sotsiaalvaldkonna lepingud16-9 Sotsiaalvaldkonna lepingud
  • 16-10 Hankelepingud16-10 Hankelepingud
  • 16-11 Toetuse andmise lepingud16-11 Toetuse andmise lepingud
  • 16-12 Lepingud riigiasutuste ja avalikõiguslike juriidiliste isikutega16-12 Lepingud riigiasutuste ja avalikõiguslike juriidiliste isikutega
  • 16-13 Koostöölepingud16-13 Koostöölepingud
  • 16-14 Muud lepingud16-14 Muud lepingud
  • Ääsmäe PõhikoolÄäsmäe Põhikool
  • 1-1 Üldkäskkirjad1-1 Üldkäskkirjad
  • 1-2 Kooli registreerimisdokumendid, põhimäärus1-2 Kooli registreerimisdokumendid, põhimäärus
  • 1-3 Kooli arengukava1-3 Kooli arengukava
  • 1-4 Hoolekogu koosolekute protokollid1-4 Hoolekogu koosolekute protokollid
  • 1-5 Sisehindamise ja tegevusaruanded1-5 Sisehindamise ja tegevusaruanded
  • 1-6 Lastevanemate koosolekute protokollid1-6 Lastevanemate koosolekute protokollid
  • 1-7 Õppenõukogu koosolekute protokollid1-7 Õppenõukogu koosolekute protokollid
  • 1-9 Kirjavahetus üldküsimustes1-9 Kirjavahetus üldküsimustes
  • 1-10 Õpilasesinduse protokollid1-10 Õpilasesinduse protokollid
  • 3-1 Käskkirjad õppurite kohta3-1 Käskkirjad õppurite kohta
  • 3-2 Õpilasraamatud3-2 Õpilasraamatud
  • 3-3 Lõpueksamite protokollid3-3 Lõpueksamite protokollid
  • 3-4 Üleminekueksamite protokollid3-4 Üleminekueksamite protokollid
  • 3-8 Õppeaasta üldtööplaan3-8 Õppeaasta üldtööplaan
  • 3-9 Kirjavahetus õppetööga ja õpilastega seotud küsimustes3-9 Kirjavahetus õppetööga ja õpilastega seotud küsimustes
  • 3-10 Riiklikud tasemetööd3-10 Riiklikud tasemetööd
  • 5-1 Personalikäskkirjad5-1 Personalikäskkirjad
  • 5-2 Töölepingud5-2 Töölepingud
  • 5-3 Puhkuse ja lähetuste käskkirjad5-3 Puhkuse ja lähetuste käskkirjad
  • 5-4 Töötajate avaldused5-4 Töötajate avaldused
  • 5-8 Personali koolitused5-8 Personali koolitused
  • 6-5 Tuletõrje ja tervisekaitsetalituse kontrollaktid6-5 Tuletõrje ja tervisekaitsetalituse kontrollaktid
  • Veskitammi LasteaedVeskitammi Lasteaed
  • 1-1 Kohaliku omavalitsuse määrused, korraldused ja käskkirjad1-1 Kohaliku omavalitsuse määrused, korraldused ja käskkirjad
  • 1-2 Põhitegevuse käskkirjad1-2 Põhitegevuse käskkirjad
  • 1-3 Põhimäärus ja registridokumendid1-3 Põhimäärus ja registridokumendid
  • 1-4 Arengukava1-4 Arengukava
  • 1-6 Töötajate koosolekute protokollid1-6 Töötajate koosolekute protokollid
  • 1-7 Hoolekogu koosolekute protokollid1-7 Hoolekogu koosolekute protokollid
   • 1-7-1 Hoolekogu otsused1-7-1 Hoolekogu otsused
  • 1-9 Tegevusaruanded1-9 Tegevusaruanded
  • 1-10 Arenduskoosolekute protokollid1-10 Arenduskoosolekute protokollid
  • 1-11 Pedagoogilise nõukogu koosolekute protokollid1-11 Pedagoogilise nõukogu koosolekute protokollid
  • 1-12 Töö-ja õpikeskkonna turvalisus1-12 Töö-ja õpikeskkonna turvalisus
  • 2-12 Arendustöörühmade koosolekute protokollid2-12 Arendustöörühmade koosolekute protokollid
  • 2-15 Õppekäigu taotlused2-15 Õppekäigu taotlused
  • 3-1 Personali käskkirjad3-1 Personali käskkirjad
  • 3-2 Puhkuste ja lähetuste käskkirjad3-2 Puhkuste ja lähetuste käskkirjad
  • 3-10 Personali koolitusplaan ja koolituslepingud3-10 Personali koolitusplaan ja koolituslepingud
  • 3-16 Käsunduslepingud3-16 Käsunduslepingud
  • 4-2 Sisekontrolli õiendid4-2 Sisekontrolli õiendid
  • 5-2 Tööaja arvestuse tabelid5-2 Tööaja arvestuse tabelid
  • 5-4 Teatised raamatupidamisele5-4 Teatised raamatupidamisele
  • 5-6 Majandustegevuste aktid5-6 Majandustegevuste aktid
  • 5-9 Menüüd ja enesekontrolli seirelehed5-9 Menüüd ja enesekontrolli seirelehed
  • 5-11 Kuluaruanded5-11 Kuluaruanded
  • Laagri KoolLaagri Kool
  • Laagri LasteaedLaagri Lasteaed
  • 2.2 Puhkuste ja lähetuste käskkirjad2.2 Puhkuste ja lähetuste käskkirjad
  • 2.1 Personali käskkirjad2.1 Personali käskkirjad
  • 2.8 Palgatabel2.8 Palgatabel
  • 3.1 Käskkirjad lasteaialaste kohta3.1 Käskkirjad lasteaialaste kohta
  • 3.3 Õppeaasta kokkuvõtted3.3 Õppeaasta kokkuvõtted
  • 1.1 Direktori üldkäskkirjad1.1 Direktori üldkäskkirjad
  • 1.3 Pedagoogilise nõukogu koosolekute protokollid1.3 Pedagoogilise nõukogu koosolekute protokollid
  • 1.4 Hoolekogu koosolekute protokollid1.4 Hoolekogu koosolekute protokollid
  • 1.5 Kirjavahetus asutuse tegevus kohta1.5 Kirjavahetus asutuse tegevus kohta
  • Nõlvaku LasteaedNõlvaku Lasteaed
  • 2.1 Personalikäskkirjad2.1 Personalikäskkirjad
  • 2.3 Töölepingud2.3 Töölepingud
  • 2.7 Tööajatabelid2.7 Tööajatabelid
  • 2.8 Sisehindamise dokumendid2.8 Sisehindamise dokumendid
  • 3.1 Käskkirjad lasteaialaste kohta3.1 Käskkirjad lasteaialaste kohta
  • 3.2 Koolivalmiduskaardid3.2 Koolivalmiduskaardid
  • 3.4 Õppeaastakokkuvõtted3.4 Õppeaastakokkuvõtted
  • Mujale (sõidupäevikud)Mujale (sõidupäevikud)
  • Ääsmäe LasteaedÄäsmäe Lasteaed
  • 1-1 Direktori üldkäskkirjad1-1 Direktori üldkäskkirjad
  • 1-2 Hoolekogu koosoleku protokollid1-2 Hoolekogu koosoleku protokollid
  • 1-4 Pedagoogilise nõukogu koosolekute protokollid1-4 Pedagoogilise nõukogu koosolekute protokollid
  • 1-7 Tööajatabel1-7 Tööajatabel
  • 2-1 Personalikäskkirjad2-1 Personalikäskkirjad
  • 2-2 Puhkuste ja lähetuste käskkirjad2-2 Puhkuste ja lähetuste käskkirjad
  • 2-3 Töölepingud2-3 Töölepingud
  • 3-1 Käskkirjad lasteaia laste kohta3-1 Käskkirjad lasteaia laste kohta
  • 3-2 Õppeaasta tegevuskava3-2 Õppeaasta tegevuskava
  • 3-3 Lastevanemate koosolekute protokollid3-3 Lastevanemate koosolekute protokollid
  • Tuleviku LasteaedTuleviku Lasteaed
  • 1-1 Direktori üldkäskkirjad1-1 Direktori üldkäskkirjad
  • 1-3 Pedagoogikanõukogu koosolekute protokollid1-3 Pedagoogikanõukogu koosolekute protokollid
  • 1-4 Hoolekogu koosolekute protokollid1-4 Hoolekogu koosolekute protokollid
  • 2-1 Personalikäskkirjad2-1 Personalikäskkirjad
  • 2-2 Käskkirjad puhkuste ja lähetuste kohta2-2 Käskkirjad puhkuste ja lähetuste kohta
  • 2-3 Töölepingud2-3 Töölepingud
  • 2-8 Tööaja graafikud2-8 Tööaja graafikud
  • 3-8 Tervishoiu ja tööohutuse alased protokollid3-8 Tervishoiu ja tööohutuse alased protokollid
  • 4-1 Haldus- ja majanduslepingud4-1 Haldus- ja majanduslepingud
  • 4-4 Kontrollaktid4-4 Kontrollaktid
  • 4-6 Aktid4-6 Aktid
  • 5-1 Käskkirjad lasteaialaste kohta5-1 Käskkirjad lasteaialaste kohta
  • 5-2 Koolivalmiduskaardid5-2 Koolivalmiduskaardid
  • 5-3 Lapsevanemate koosolekute protokollid5-3 Lapsevanemate koosolekute protokollid
  • 5-9 Rühmade õppeaastakokkuvõtted5-9 Rühmade õppeaastakokkuvõtted
 • KIRJAVAHETUS
  • Otsi
  • 1-5 Volikogu kirjavahetus1-5 Volikogu kirjavahetus
  • 2-6 Kirjavahetus omavalituste ja omavalitsusliitudega2-6 Kirjavahetus omavalituste ja omavalitsusliitudega
  • 3-1 Kirjavahetus munitsipaalvara haldamise küsimustes3-1 Kirjavahetus munitsipaalvara haldamise küsimustes
  • 3-2 Kirjavahetus munitsipaalosalusega äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute küsimustes3-2 Kirjavahetus munitsipaalosalusega äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute küsimustes
  • 3-3 Kirjavahetus riigihangete küsimustes3-3 Kirjavahetus riigihangete küsimustes
  • 4-1 Kirjavahetus finantsplaneerimise ja raamatupidamise küsimustes4-1 Kirjavahetus finantsplaneerimise ja raamatupidamise küsimustes
  • 4-2 Valla poolt eraldatud sihtfinantseeringute projektitaotlused ja aruanded4-2 Valla poolt eraldatud sihtfinantseeringute projektitaotlused ja aruanded
  • 4-3 Vallale eraldatava sihtfinantseeringu projektide toimikud4-3 Vallale eraldatava sihtfinantseeringu projektide toimikud
  • 4-4 Kohalike maksude deklaratsioonid4-4 Kohalike maksude deklaratsioonid
  • 5-6 Kirjavahetus personalitöö, töökeskkonna ja tööohutuse küsimustes5-6 Kirjavahetus personalitöö, töökeskkonna ja tööohutuse küsimustes
  • 6-3 Kirjavahetus teenistuse ja asjaajamise korraldamise küsimustes6-3 Kirjavahetus teenistuse ja asjaajamise korraldamise küsimustes
  • 6-4 Kirjavahetus kohtutega6-4 Kirjavahetus kohtutega
  • 6-18 Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla ühinemisläbirääkimiste dokumentatsioon6-18 Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla ühinemisläbirääkimiste dokumentatsioon
  • 7-1 Kirjavahetus ruumilise planeerimise küsimustes7-1 Kirjavahetus ruumilise planeerimise küsimustes
  • 7-2 Kirjavahetus ehitusküsimustes7-2 Kirjavahetus ehitusküsimustes
  • 7-3 Kirjavahetus muinsuskaitse küsimustes7-3 Kirjavahetus muinsuskaitse küsimustes
  • 7-4 Detailplaneeringu algatamise taotlused7-4 Detailplaneeringu algatamise taotlused
  • 7-7 Nõlvaku piirkonna lasteaia ehitusega seonduv dokumentatsioon7-7 Nõlvaku piirkonna lasteaia ehitusega seonduv dokumentatsioon
  • 7-8 Projekteerimistingimuste taotlemisega seotud dokumendid7-8 Projekteerimistingimuste taotlemisega seotud dokumendid
  • 7-10 Ehitusuuringute tulemused7-10 Ehitusuuringute tulemused
  • 8-1 Kirjavahetus maakorralduse, maakasutuse ja maamaksu küsimustes8-1 Kirjavahetus maakorralduse, maakasutuse ja maamaksu küsimustes
  • 8-2 Maamaksu soodustuse ja vabastuse avaldused8-2 Maamaksu soodustuse ja vabastuse avaldused
  • 8-3 Kirjavahetus kohanimede määramise küsimustes8-3 Kirjavahetus kohanimede määramise küsimustes
  • 8-4 Kirjavahetus maa- jaa omandireformi küsimustes8-4 Kirjavahetus maa- jaa omandireformi küsimustes
  • 9-1 Kirjavahetus jäätmehoolduse ja keskkonnakaitse küsimustes9-1 Kirjavahetus jäätmehoolduse ja keskkonnakaitse küsimustes
  • 9-2 Avaldused korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks9-2 Avaldused korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks
  • 9-3 Kirjavahetus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni küsimustes9-3 Kirjavahetus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni küsimustes
  • 9-4 Kirjavahetus elamu- ja kommunaalmajanduse küsimustes9-4 Kirjavahetus elamu- ja kommunaalmajanduse küsimustes
  • 9-5 Kirjavahetus haljastus- ja heakorraküsimustes9-5 Kirjavahetus haljastus- ja heakorraküsimustes
  • 9-6 Kirjavahetus koerte ja kasside pidamise küsimustes9-6 Kirjavahetus koerte ja kasside pidamise küsimustes
  • 9-7 Asendusistutuse garantiikirjad ja aktid9-7 Asendusistutuse garantiikirjad ja aktid
  • 10-1 Kirjavahetus teede korrashoiu, liikluskorralduse ja avaliku kasutuse küsimustes10-1 Kirjavahetus teede korrashoiu, liikluskorralduse ja avaliku kasutuse küsimustes
  • 10-2 Kirjavahetus ühistranspordi korraldamise küsimustes10-2 Kirjavahetus ühistranspordi korraldamise küsimustes
  • 10-3 Kirjavahetus teede ja tänavavalgustuse projekteerimise ja ehitamise küsimustes10-3 Kirjavahetus teede ja tänavavalgustuse projekteerimise ja ehitamise küsimustes
  • 10-6 Tee-ehitus ja teekasutusload10-6 Tee-ehitus ja teekasutusload
  • 11-1 Kirjavahetus ettevõtluse, kaubanduse, metsa- ja põllumajanduse küsimustes11-1 Kirjavahetus ettevõtluse, kaubanduse, metsa- ja põllumajanduse küsimustes
  • 11-3 Majandustegevuse registri alusdokumendid11-3 Majandustegevuse registri alusdokumendid
  • 12-1 Kirjavahetus avaliku korra tagamise, järelevalve teostamise ja väärtegude menetlemise küsimustes12-1 Kirjavahetus avaliku korra tagamise, järelevalve teostamise ja väärtegude menetlemise küsimustes
  • 12-2 Avaliku ürituse korraldamise taotlused12-2 Avaliku ürituse korraldamise taotlused
  • 13-1 Kirjavahetus sotsiaalse kaitse ja tervishoiu küsimustes13-1 Kirjavahetus sotsiaalse kaitse ja tervishoiu küsimustes
  • 13-2 Kirjavahetus alaealiste komisjoni küsimustes13-2 Kirjavahetus alaealiste komisjoni küsimustes
  • 13-3 Kirjavahetus tahtevastasele psühhiaatrilisele ravile ja erihooldusele suunamisega seotud küsimustes13-3 Kirjavahetus tahtevastasele psühhiaatrilisele ravile ja erihooldusele suunamisega seotud küsimustes
  • 13-4 Kirjavahetus eestkoste seadmise ning hooldus- ja vanemaõiguste muutmise küsimustes13-4 Kirjavahetus eestkoste seadmise ning hooldus- ja vanemaõiguste muutmise küsimustes
  • 13-5 Sotsiaaltoetuste taotlused13-5 Sotsiaaltoetuste taotlused
  • 14-1 Kirjavahetus lasteaedade küsimustes14-1 Kirjavahetus lasteaedade küsimustes
  • 14-2 Kirjavahetus koolide küsimustes14-2 Kirjavahetus koolide küsimustes
  • 14-3 Kirjavahetus kultuuri-, vabaaja ja noorsootöö küsimustes14-3 Kirjavahetus kultuuri-, vabaaja ja noorsootöö küsimustes
  • 14-4 Kirjavahetus huvihariduse küsimustes14-4 Kirjavahetus huvihariduse küsimustes
  • 15-4 Kirjavahetus rahvastiku arvestuse küsimustes15-4 Kirjavahetus rahvastiku arvestuse küsimustes
  • 16-1 Kirjavahetus valimiste ja rahvaküsitluste küsimustes16-1 Kirjavahetus valimiste ja rahvaküsitluste küsimustes
  • 1-5 Volikogu kirjavahetus1-5 Volikogu kirjavahetus
  • 2-4.1 Kirjavahetus maavalitusega2-4.1 Kirjavahetus maavalitusega
  • 2-4.2 Kirjavahetus omavalitsusliitudega2-4.2 Kirjavahetus omavalitsusliitudega
  • 2-4.3 Kirjavahetus teiste omavalitsustega2-4.3 Kirjavahetus teiste omavalitsustega
  • 3-2.5 Kirjavahetus rahvastikuregistri pidamise küsimustes3-2.5 Kirjavahetus rahvastikuregistri pidamise küsimustes
  • 3-3.2 Kirjavahetus majapidamiste arvestuse küsimustes3-3.2 Kirjavahetus majapidamiste arvestuse küsimustes
  • 3-5 Kirjavahetus kodakondsus- ja migratsiooni küsimustes3-5 Kirjavahetus kodakondsus- ja migratsiooni küsimustes
  • 3-6.1 Kirjavahetus riigikaitse küsimustes3-6.1 Kirjavahetus riigikaitse küsimustes
  • 4-2.2 Sotsiaaleluruumide üürilepingud4-2.2 Sotsiaaleluruumide üürilepingud
  • 4-2.5 Üürilepingud4-2.5 Üürilepingud
  • 4-3.1 Kirjavahetus munitsipaalosalusega äriühingutes, sihtasutustes ja mittetulundusühingutes esindatuse küsimustes4-3.1 Kirjavahetus munitsipaalosalusega äriühingutes, sihtasutustes ja mittetulundusühingutes esindatuse küsimustes
  • 5.1-1.4 Kirjavahetus maa tagastamise küsimustes5.1-1.4 Kirjavahetus maa tagastamise küsimustes
  • 5.1-2.3 Kirjavahetus hoonete tagastamise küsimustes5.1-2.3 Kirjavahetus hoonete tagastamise küsimustes
  • 5.1-3.2 Kirjavahetus vara kompenseerimise küsimustes5.1-3.2 Kirjavahetus vara kompenseerimise küsimustes
  • 5.2-1.3 Kirjavahetus füüsiliste isikutega maa ostueesõigusega erastamise küsimustes5.2-1.3 Kirjavahetus füüsiliste isikutega maa ostueesõigusega erastamise küsimustes
  • 5.2-1.4 Kinnistamisotsuste ärakirjad5.2-1.4 Kinnistamisotsuste ärakirjad
  • 5.2-2.2 Kirjavahetus juriidiliste isikutega maa ostueesõigusega erastamise küsimustes5.2-2.2 Kirjavahetus juriidiliste isikutega maa ostueesõigusega erastamise küsimustes
  • 5.2-3.5 Kirjavahetus korteriomandi seadmise küsimustes5.2-3.5 Kirjavahetus korteriomandi seadmise küsimustes
  • 6-4.3 Haiguslehed6-4.3 Haiguslehed
  • 6-6 Pangaga arveldamise dokumendid6-6 Pangaga arveldamise dokumendid
  • 6-17 Kirjavahetus finantsküsimustes6-17 Kirjavahetus finantsküsimustes
  • 6-19 Taotlused raha eralduseks6-19 Taotlused raha eralduseks
  • 7-1.2 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringu küsimustes7-1.2 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringu küsimustes
  • 7-2.9 Kirjavahetus ehitusküsimustes7-2.9 Kirjavahetus ehitusküsimustes
  • 8-1.1 Kirjavahetus veevarustuse, elektri- ja kanalisatsiooni küsimustes8-1.1 Kirjavahetus veevarustuse, elektri- ja kanalisatsiooni küsimustes
  • 8-1.2 Vee erikasutuslubade taotlused ja erikasutusload8-1.2 Vee erikasutuslubade taotlused ja erikasutusload
  • 8-2.4 Kirjavahetus teehoiu, transpordi ja side küsimustes8-2.4 Kirjavahetus teehoiu, transpordi ja side küsimustes
  • 8-3.1 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnakaitse dokumendid8-3.1 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnakaitse dokumendid
  • 8-3.3 Kirjavahetus jäätmekäitluse ja keskkonnakaitse küsimustes8-3.3 Kirjavahetus jäätmekäitluse ja keskkonnakaitse küsimustes
  • 8-4.1 Kirjavahetus kommunaal- ja heakorraküsimustes8-4.1 Kirjavahetus kommunaal- ja heakorraküsimustes
  • 9-1 Kirjavahetus tervishoiu küsimustes, s.h tervisekaitsenõuete kontrollaktid9-1 Kirjavahetus tervishoiu küsimustes, s.h tervisekaitsenõuete kontrollaktid
  • 9-2.5 Kirjavahetus sotsiaaltoetuste küsimustes9-2.5 Kirjavahetus sotsiaaltoetuste küsimustes
  • 9-3.1 Avaldused koduhoolduse taotlemiseks9-3.1 Avaldused koduhoolduse taotlemiseks
  • 9-3.4 Kirjavahetus koduhoolduse küsimustes9-3.4 Kirjavahetus koduhoolduse küsimustes
  • 9-4.6 Kirjavahetus laste hoolekande küsimustes9-4.6 Kirjavahetus laste hoolekande küsimustes
  • 9-5 Noorsoopolitsei teated, teated vanglast vabanenute kohta9-5 Noorsoopolitsei teated, teated vanglast vabanenute kohta
  • 9-6.1 Kirjavahetus alaealiste asjade komisjoni küsimustes9-6.1 Kirjavahetus alaealiste asjade komisjoni küsimustes
  • 10-1.1 Kirjavahetus lasteaedade küsimustes10-1.1 Kirjavahetus lasteaedade küsimustes
  • 10-2.3 Kirjavahetus koolide küsimustes10-2.3 Kirjavahetus koolide küsimustes
  • 10-3.1 Kirjavahetus kultuuri-, spordi- ja noorsootöö küsimustes10-3.1 Kirjavahetus kultuuri-, spordi- ja noorsootöö küsimustes
  • 10-3.3 Kultuuri-, spordi- ja noorsootöö teenistusliku järelvalve dokumendid10-3.3 Kultuuri-, spordi- ja noorsootöö teenistusliku järelvalve dokumendid
  • 11-1.1 Kirjavahetus avaliku korra, kohtu, päästeteenistuse ja kriminaalpreventsiooni küsimustes11-1.1 Kirjavahetus avaliku korra, kohtu, päästeteenistuse ja kriminaalpreventsiooni küsimustes
  • 11-2.1 Ettekirjutused haldusõigusrikkumiste asjus11-2.1 Ettekirjutused haldusõigusrikkumiste asjus
  • 12-1.1 Vallas tegutsevate ettevõtete register12-1.1 Vallas tegutsevate ettevõtete register
  • 12-1.2 Tegevuslubade, s.h kauplemis- ja teenistusload ning alkoholimüügi litsentsid12-1.2 Tegevuslubade, s.h kauplemis- ja teenistusload ning alkoholimüügi litsentsid
  • 12-1.5 Kirjavahetus ettevõtluse, kaubanduse küsimustes12-1.5 Kirjavahetus ettevõtluse, kaubanduse küsimustes
  • 12-2.2 Kirjavahetus maakasutuse, põllumajanduse ja talunduse küsimustes12-2.2 Kirjavahetus maakasutuse, põllumajanduse ja talunduse küsimustes
  • 14.1-5.1 Ametnike teenistuslehed14.1-5.1 Ametnike teenistuslehed
  • 14.1-6.4 Kirjavahetus konkursi- ja atesteerimisküsimustes14.1-6.4 Kirjavahetus konkursi- ja atesteerimisküsimustes
  • 14.1-7.1 Majanduslike huvide deklaratsioonid14.1-7.1 Majanduslike huvide deklaratsioonid
  • 14.1-7.3 Deklaratsioonihoidja protokollid14.1-7.3 Deklaratsioonihoidja protokollid
  • 14.1-8 Kirjavahetus töötervishoiu, töö- tuleohutuse küsimustes14.1-8 Kirjavahetus töötervishoiu, töö- tuleohutuse küsimustes
  • 14.2-1.1 Kirjavahetus ja avaldused14.2-1.1 Kirjavahetus ja avaldused
  • 14.2-3 Ametialased volikirjad14.2-3 Ametialased volikirjad
  • 14.2-7.3 Kirjavahetus notariaalküsimustes14.2-7.3 Kirjavahetus notariaalküsimustes
  • 14.2-8.5 Kirjavahetus avaliku arhiiviga s.h asjaajamise korraldamise, arvamuste ja hindamisotsuste küsimustes14.2-8.5 Kirjavahetus avaliku arhiiviga s.h asjaajamise korraldamise, arvamuste ja hindamisotsuste küsimustes
  • 14.2-8.6 Kirjavahetus teatiste väljastamise kohta14.2-8.6 Kirjavahetus teatiste väljastamise kohta
  • 15-1 Seminarid ja teabepäevad15-1 Seminarid ja teabepäevad
  • 1-8 Kirjavahetus juhtimise üldküsimustes1-8 Kirjavahetus juhtimise üldküsimustes
  • 2-14 Kirjavahetus õppe- ja kasvatusküsimustes2-14 Kirjavahetus õppe- ja kasvatusküsimustes
  • 3-14 Kirjavahetus töösuhete küsimustes3-14 Kirjavahetus töösuhete küsimustes
  • 5-10 Kirjavahetus raamatupidamis- ja majandusküsimustes5-10 Kirjavahetus raamatupidamis- ja majandusküsimustes
  • 2. Personalijuhtimine2. Personalijuhtimine
   • 2.7 Töötajate avaldused2.7 Töötajate avaldused
  • 3.4 Kirjavahetus vanematega3.4 Kirjavahetus vanematega
  • 1.5 Kirjavahetus asutuse tegevus kohta1.5 Kirjavahetus asutuse tegevus kohta
  • 1.5 Kirjavahetus asutuse tegevuse osas1.5 Kirjavahetus asutuse tegevuse osas
  • 3.5 Kirjavahetus lapsevanematega3.5 Kirjavahetus lapsevanematega
  • 1-5 Kirjavahetus asutuse tegevuse küsimustes1-5 Kirjavahetus asutuse tegevuse küsimustes
  • 2-7 Töötajate avaldused2-7 Töötajate avaldused
  • 1-5 Kirjavahetus asutuse tegevuse küsimustes1-5 Kirjavahetus asutuse tegevuse küsimustes
  • 2-6 Kirjavahetus töö- ja teenistussuhete küsimustes2-6 Kirjavahetus töö- ja teenistussuhete küsimustes
  • 2-7 Töötajate avaldused2-7 Töötajate avaldused
  • 3-7 Kirjavahetus töötervishoiu ja -ohutuse küsimustes3-7 Kirjavahetus töötervishoiu ja -ohutuse küsimustes
  • 4-2 Kirjavahetus haldus- ja majandusküsimustes4-2 Kirjavahetus haldus- ja majandusküsimustes
  • 5-4 Kirjavahetus lapsevanematega5-4 Kirjavahetus lapsevanematega
  • 5-6 Kirjavahetus õppe- ja kasvatustöö ning lastekaitse küsimustes5-6 Kirjavahetus õppe- ja kasvatustöö ning lastekaitse küsimustes
 • ASJAD
  • Otsi
  • 1 Volikogu tegevus1 Volikogu tegevus
  • 2 Vallavalitsuse tegevus2 Vallavalitsuse tegevus
   • 2-3 Vallavalitsuse korraldused2-3 Vallavalitsuse korraldused
  • 3 Munitsipaalvara haldamine ja riigihangete korraldamine3 Munitsipaalvara haldamine ja riigihangete korraldamine
  • 8 Maakorraldus, kohanimede määramine ja omandireformi korraldamine8 Maakorraldus, kohanimede määramine ja omandireformi korraldamine
  • 16-6 Valimiskomisjoni koosolekute protokollid16-6 Valimiskomisjoni koosolekute protokollid
  • 9-2.5 Kirjavahetus sotsiaaltoetuste küsimustes9-2.5 Kirjavahetus sotsiaaltoetuste küsimustes
Amphora KOV
Sõnum on asutusesiseseks kasutamiseks!
Põhjendus:
AvTS § 35 lg 1 p 11 AvTS § 35 lg 1 p 12
Piirang kehtib kuni  20.02.2093
Teabenõude saatmine piiranguga dokumendi/kirja kohta
Eesti Vabariigi põhiseaduse § 44 sätestab, et igaühel on õigus vabalt saada üldiseks kasutamiseks levitatavat informatsiooni. Kõik riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud on kohustatud seaduses sätestatud korras andma Eesti kodanikule tema nõudel informatsiooni oma tegevuse kohta.

Eesnimi *
Perekonnanimi *
Asutuse/jur.isiku nimi
Aadress
Tänav
Linn/asula
Maakond
Postiindeks
Kontakttelefon
E-mail *
Teabenõue *
Soovin tagasisidet
* - kohustuslikud väljad