select
select
Ääsmäe Põhikool
 • DOKUMENDID
  • Otsi
  • Ääsmäe PõhikoolÄäsmäe Põhikool
  • 1-1 Üldkäskkirjad1-1 Üldkäskkirjad
  • 1-2 Kooli registreerimisdokumendid, põhimäärus1-2 Kooli registreerimisdokumendid, põhimäärus
  • 1-3 Kooli arengukava1-3 Kooli arengukava
  • 1-4 Hoolekogu koosolekute protokollid1-4 Hoolekogu koosolekute protokollid
  • 1-5 Sisehindamise ja tegevusaruanded1-5 Sisehindamise ja tegevusaruanded
  • 1-6 Lastevanemate koosolekute protokollid1-6 Lastevanemate koosolekute protokollid
  • 1-7 Õppenõukogu koosolekute protokollid1-7 Õppenõukogu koosolekute protokollid
  • 1-9 Kirjavahetus üldküsimustes1-9 Kirjavahetus üldküsimustes
  • 1-10 Õpilasesinduse protokollid1-10 Õpilasesinduse protokollid
  • 3-1 Käskkirjad õppurite kohta3-1 Käskkirjad õppurite kohta
  • 3-2 Õpilasraamatud3-2 Õpilasraamatud
  • 3-3 Lõpueksamite protokollid3-3 Lõpueksamite protokollid
  • 3-4 Üleminekueksamite protokollid3-4 Üleminekueksamite protokollid
  • 3-8 Õppeaasta üldtööplaan3-8 Õppeaasta üldtööplaan
  • 3-9 Kirjavahetus õppetööga ja õpilastega seotud küsimustes3-9 Kirjavahetus õppetööga ja õpilastega seotud küsimustes
  • 3-10 Riiklikud tasemetööd3-10 Riiklikud tasemetööd
  • 5-1 Personalikäskkirjad5-1 Personalikäskkirjad
  • 5-2 Töölepingud5-2 Töölepingud
  • 5-3 Puhkuse ja lähetuste käskkirjad5-3 Puhkuse ja lähetuste käskkirjad
  • 5-4 Töötajate avaldused5-4 Töötajate avaldused
  • 5-8 Personali koolitused5-8 Personali koolitused
  • 6-5 Tuletõrje ja tervisekaitsetalituse kontrollaktid6-5 Tuletõrje ja tervisekaitsetalituse kontrollaktid
 • KIRJAVAHETUS
  • Otsi
 • ASJAD
  • Otsi
Amphora KOV
Data pager
Data pager
Lehekülje suurus
PageSizeComboBox
select
NumberPealkiriRegistreeritud
    
Data pager
Data pager
Lehekülje suurus
PageSizeComboBox
select
3-1/258Ääsmäe Pk kk nr 3-1(258 Huviringide nimekirjade muutmine 19.02.1804.03.2018
 3-1/257Ääsmäe Pk kk nr 3-1(257 Noomitus 14.02.1804.03.2018
 3-1/2563-1(256 Eritingimuste kinnitamine hariduslike erivajadustega põhikoolilõpetajale eksamitöö tegemiseks 05.02.1804.03.2018
 3-1/255Ääsmäe Pk kk nr 3-1(255 taotlus direktorile 9. klassi erisustega lõpueksamite rakendamiseks 14.02.1804.03.2018
1-9/171Ääsmäe Pk kk nr 1-9(171 Eesti Sõjamusueum garantiikiri 5-7kl 21.02.1804.03.2018
1-9/170Ääsmäe Pk kk nr 1-9(170 Eesti Sõjamusueum garantiikiri 8-9kl 20.02.1804.03.2018
1-9/169Ääsmäe Pk kk nr 1-9(169 Vastus Terviseameti Põhja Talituse teatele 13.02.1804.03.2018
 1-9/168Ääsmäe Pk kk nr 1-9(168 Pärnu Maakohus väljstusteate kopia väljaminev kiri 13.02.1804.03.2018
 1-9/167Ääsmäe Pk kk nr 1-9(167 Pärnu Maakohus sissetulev kiri 12.02.1804.03.2018
1-9/166Ääsmäe Pk kk nr 1-9(166 Uuringu kaaskiri Ääsmäe Põhikool_955-1 07.02.1804.03.2018
1-9/165Ääsmäe Pk kk nr 1-9(165 Rahulolu-uuring_2018_Pohikool 05.02.1804.03.2018
 1-9/1641-9(164 õpilaste arvu esitamine Baltic Restaurants 01.02.1804.03.2018
 1-9/1631-9(163 Eesti Loodusmuuseum garantiikiri 01.02.1804.03.2018
 1-1/162Ääsmäe Pk kk 1-1(162 Erasmus+Final Report 30.01.1804.03.2018
 5-3/96Ääsmäe Pk kk nr 5-3(96 Puhkus 01.03.1804.03.2018
 5-3/95Ääsmäe Pk kk nr 5-3(95 Puhkus 01.03.1804.03.2018
 5-3/94Ääsmäe Pk kk nr 5-3(94 Puhkus 01.03.1804.03.2018
 5-4/15Ääsmäe Pk kk nr 5-4(15 Puhkuseavaldus 20.02.1823.02.2018
 5-3/93Ääsmäe Pk kk nr 5-3(93 Lapsepuhkus 19.02.1823.02.2018
 5-3/92Ääsmäe Pk kk nr 5-3(92 Puhkus 19.02.1823.02.2018
Väljaminev
Sissetulnud
  ASJAD
 
PealkiriRegistreeritud
  
Objektid puuduvad.